skip to Main Content

Mr sc. Sivro Almir javno će braniti doktorsku disertaciju “Efekti primjene modularnih nastavnih planova i programa na socijalnu koheziju u školama srednjeg stručnog obrazovanja i obuke”

  • Sve

Odbrana će se održati 5.4.2018. godine u 12 sati u prostorijama Filozofskog fakulteta.

Print Friendly, PDF & Email
Back To Top