skip to Main Content


Studijski program: Njemački jezik i književnost

Nivo studijskog programa: I ciklus / dodiplomski studij
Šef studijskog programa: v.prof.dr. Almina Lisičić-Hedžić
Akademski/ naučni/ stručni naziv po završetku studija: Profesor njemačkog jezika i književnosti

PRAVI IZBOR

Studiraj Njemački jezik i književnost!

Studijski program Njemački jezik i književnost svojim studentima na svim ciklusima studija pruža teorijsko i praktično obrazovanje, te da ih osposobiljava za dalje samostalno učenje i usavršavanje.

Oglasna ploča

BORAVAK V.PROF.DR. AMELE ĆURKOVIĆ NA UNIVERZITETU ALBA IULIA U RUMUNIJI

U periodu od 12. do 17.05.2024. u okviru Erasmus+ programa za Teaching Mobility prof. Amela…

read more

Odbrana magistarskog rada – Naida Hodžić

Kandidat Naida Hodžić, profesor njemačkog jezika i književnosti iz Zenice, javno će braniti magistarski rad…

read more

Odbrana magistarskog rada – Vahid Bašić

Kandidat Vahid Bašić , profesor njemačkog jezika i književnosti, iz Bugojna, javno će braniti magistarski…

read more

“Studierende werden Lehrende” (Studenti postaju nastavnici)

Studenti Njemačkog jezika i književnosti Lamija Horić-Šabić, Emina Rušidović, Hasan Pašanović, Narcis Brzina i Ibrahim…

read more

PROJEKTI U 2019. GODINI

ŠIFRA PROJEKTANAZIV PROJEKTA (PROGRAMA)VODITELJ(I) PROJEKTA I PROJEKTNI TIMPROJEKTNI PARTNER(I)VRIJEME REALIZACIJEIZVOR FINANSIRANJA
FF_IN_OP_02/19Pokretanje doktorskog studija iz lingvistikeProf. dr. Memnuna Hasanica, doc. dr. Alica Arnaut, van. prof. dr. Amela Ćurković, van. prof. dr. Edina Rizvić-Eminović, van. prof. dr. Edina Solak, van. prof. dr. Belma Prndelj, doc. dr. Almina Lisičić, doc. dr. Melisa Bureković---od 2019. godine----
FF_EN_SP/OP_05/19Studijska posjeta grupe studenata ONJJK Njemačkoj: FAU Univerzitet Erlangen/ Nürnberg, Univerzitet u Bambergu i Univerzitet u Bayreuthuvan. prof. dr. Amela Ćurkovićoktobar, 2019.DAAD Bonn
FF_EN_SP _07/19Studentski časopis „Korrelat“ (realizacija u toku)v. asist. Harun Alić, MA, urednik i lektor; autori – 15 studenata III i II godine ONJJK----

PROJEKTI U 2018. GODINI

ŠIFRA PROJEKTANAZIV PROJEKTA (PROGRAMA)VODITELJ(I) PROJEKTA I PROJEKTNI TIMPROJEKTNI PARTNER(I)VRIJEME REALIZACIJEIZVOR FINANSIRANJA
FF_IN_OP_05/18Reakreditacija studijskih programa na FF UNZEdekan, prodekani, QA menadžer, ECTS koordinator, šefovi katedri, šefovi odsjeka_____2018 – 2019._____
FF_IN_OP_06/18Inoviranje nastavnih planova i programadekan, prodekani, QA menadžer, ECTS koordinator, šefovi katedri, šefovi odsjeka_____2018 – 2019._____
FF_IN_IR_09/18Obrada paremiološkog minimuma u nastavi njemačkog jezika i njegovi ekvivalenti u bosanskom jezikuvan. prof. dr. Belma Šator, voditelj projekta, prof. dr. Memnuna Hasanica, doc. dr. Amela Ćurković_____2018._____

PROJEKTI U 2017. GODINI

ŠIFRA PROJEKTANAZIV PROJEKTA (PROGRAMA)VODITELJ(I) PROJEKTA I PROJEKTNI TIMPROJEKTNI PARTNER(I)VRIJEME REALIZACIJEIZVOR FINANSIRANJA
FF_EM_PD_02/2017Međunarodni naučno-stručni skup o edukacijidoc. dr. Alica Arnaut, voditeljica projekta

projektni tim: dekan, prodekani, šefovi odsjeka
_____od aprila 2017 do aprila 2018

do maja 2018.
FF, UNZE
FF_EM_SP_08/2017Teacher education: Use of ICT in support of language teaching and learning (ICT-REV)projektni tim: doc. dr. Edina Rizvić-Eminović, doc. dr. Amela Ćurković, doc. dr. Alica Arnaut, doc. dr. Edina Solak, v. asist. mr. Melisa BurekovićInternational Centre for Modern Languagesdecembar, 2017 - januar, 2019.Ministarstvo civilnih poslova
FF_EM_SP_09/17Projekat profesionalnog prevodilaštva studenata IV godine Odsjeka za njemački jezik i književnostSlobodanka Omerović, voditeljica projektaCentar za strane jezike Dijalog, Banja Luka

Kulturno-umjetničko društvo iz Linza
2017._____
FF_IK_OP_10/17Pravljenje nove internetske stranice Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zeniciprof. dr. Memnuna Hasanica, doc. dr. Alica Arnaut, šefovi odsjeka i katedri Fakulteta, asistent Harun Alić_____2017. i dalje_____

PROJEKTI U 2015. GODINI

ŠIFRA PROJEKTANAZIV PROJEKTA (PROGRAMA)VODITELJ(I) PROJEKTA I PROJEKTNI TIMPROJEKTNI PARTNER(I)VRIJEME REALIZACIJEIZVOR FINANSIRANJA
FF_IN_OP_01/15Formiranje čitaonice Fakulteta i knjižnice Germanistikedoc. dr. Amela Ćurković, voditeljica projekta; projektni tim:  prof.dr. Damir Kukić, Paša JašarevićFF UNZE, Firma Leikert Zenica, Stolarski obrt STIL Zenica2015-2016. godineFF UNZE
FF_EN_SP_02/15Snimanje kratkog filma na njemačkom jeziku na ekološku temu „Herr der Staubfilter“ („Gopodar filtera“) i njegova prezentacija u Gimnazijama ZE-DO  i Srednjebosanskog kantona  od 18.-22.04.2016.doc. dr. Amela Ćurković, voditeljica projekta;                                     projektni tim:  studenti IV godine Studija njemačkog  jezika i književnosti: Nikolina Grbavac, Ivan Arapović, Ismar Vehabović, MarijaBuljeta, Ajla Isić i dr.FF UNZE,     ALBA Zenica, Ermina Kurevija, Pedagoški zavod Zenica,     Gimnazije ZE-DO i Srednjebosanskog kantona2015-2016. godineFF UNZE, ALBA Zenica
FF_EM_PD_03/15Međunarodna studentska konferencija germanista „Heinrich Heine – pjesnik starih Azra“, 12.-13.05.2016. u  Zenicidoc. dr. Amela Ćurković, voditeljica projekta; projektni tim:  v. prof. dr. Memnuna Hasanica, v. prof.dr. Belma Šator, doc. dr. Michael Mayer, as. Slobodanka OmerovićAmbasada SR Njemačke, Pravni fakultet UNZE, FF UNZE2015-2016. godineAmbasada SR Njemačke, FF UNZE
FF_IN_OP_04/15Nabavka 90 knjiga i digitalizacija bibliotečne građe od 1500 knjiga Odsjeka za njemački jezik i književnostdoc. dr. Amela Ćurković, voditeljica projekta;                                      projektni tim:  v.as.mr. Almina Lisičić-Hedžić, as. Harun Alić, as. Slobodanka OmerovićŠahinpašić d.o.o. VBZ d.o.o. Buybook d.o.o. Ambasada SR Njemačke Ambasada Švicarske2015-2016. godineAmbasada SR Njemačke, Federalno Ministarstvo obrazovanja, nauke i sporta, Ambasada Švicarske
FF_IK_OP_05/15Oblikovanje i ažuriranje internetske podstranice Odsjeka za njemački jezik i književnost http://ff.unze.ba/njemacki/doc. dr. Amela Ćurković, voditeljica projekta; projektni tim:  as. Harun AlićSelver Omerović, Mirsad Subašić2015-2017. godine/
FF_EM_PD_06/15Sedmica njemačkog filma u Zenici, 26.-30.09.2015. u  Muzeju Grada Zenicadoc. dr. Amela Ćurković, voditeljica projekta; projektni tim:   doc. dr. Michael Mayer, as. Harun AlićGoethe Institut Sarajevo, Muzej Grada Zeniceseptembar 2015/

Gostujuća predavanja domaćih i stranih predavača

14.04.2008.     Počasni konzul za BIH u Austriji dr. Jörg Hofreiter „Zajedno otkriti Evropsku Uniju!“

28.03.2012.      Ambasador Republike Austrije dr. Donatus Köck „Austrija – BiH – EU“

04.06.2012.      Frank Riedel, DAAD-lektor sa Filološkog fakulteta u Banja Luci, kulturološka tema: „Einführung in das Stationenlernen zum Thema ‘Kultur erlesen'“

30.05.2013.      Prof. em. dr. dr. h.c.mult. Norbert Richard Wolf sa Instituta za njemačku filologiju Univerziteta u Würzburgu, jezična tema: „Keine Erzählung, sondern eine Beschreibung – Sprachwissenschaftliche Analyse literarischer Texte“

14.04.2016.     DAAD-lektorica Fakulteta humanističkih nauka Mostar Barbara Breitscheid „Kafka“

08.01.2018.      Ambasadorica Švicarske Andrea Rauber Saxer „Koliko poznajete Švicarsku?“

Back To Top