skip to Main Content

Jedan od najvažnijih ciljeva Bolonjskog procesa je promocija mobilnosti nastavnog osoblja i studenata. Prihvaćanjem Bolonjskog modela školovanja i, samim time, usvajanjem ECTS sistema bodovanja studentskih aktivnosti, Filozofski fakultet je dao podršku mobilnosti nastavnog kadra i studenata. To pokazuje i činjenica da su mnogi članovi nastavnog osoblja Filozofskog fakulteta koristili stipendije za usavršavanje na raznim inostranim univerzitetima. Također, određeni broj studenata je tokom studija učestvovao na brojnim ljetnim i zimskim školama i radionicama u zemlji i inostranstvu, a bodovi koje su stekli su im uvršteni u Dodatak diplomi.

Back To Top