default-logo
Šef studentske službe Aida Alić
Referent za studentska pitanja Samira Mahovkić
Radno vrijeme 07:30 – 16:00
Radno vrijeme sa studentima 10:00 – 13:00
Pauza 09:30 – 10:00
e-mail studentska@pf.unze.ba

DODIPLOMSKI STUDIJ – uplatnice

POSTDIPLOMSKI MASTER STUDIJ – uplatnice

POSTDIPLOMSKI MASTER STUDIJ – ostale uplatnice

OSTALE UPLATNICE – REDOVAN SAMOFINANSIRAJUĆI STUDIJ