skip to Main Content

ŠIFRARNIK PROJEKATA FILOZOFSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI

2018
ŠIFRA PROJEKTA NAZIV PROJEKTA (PROGRAMA) VODITELJ(I) PROJEKTA I PROJEKTNI TIM STATUS PROJEKTNI PARTNER(I) VRIJEME REALIZACIJE IZVOR FINANSIRANJA
FF_EM_IK_01/18 Projekat uključivanja zbornika radova Filozofskog fakulteta u CEEOL bazu doc. dr. Alica Arnaut, voditeljica projekta planiranje, projektovanje, realizacija, praćenje, kontrola

 

 

CEEOL

 

 

od 2018. godine

 

 

——

FF_IN_SP_02/18 Stanje i perspektive razvoja turizma na području Zeničko-dobojskog kantona

prof.dr. Damir Kukić, voditelj projekta

projektni tim:

prof. dr. Esad Delibašić,

dr. sc. Edin Tabak,

dr. sc. Mirza Džananović

realizacija, kontrola, praćenje

 

——-

 

2018. godina

 

FMON

2017
ŠIFRA PROJEKTA NAZIV PROJEKTA (PROGRAMA) VODITELJ(I) PROJEKTA I PROJEKTNI TIM STATUS PROJEKTNI PARTNER(I) VRIJEME REALIZACIJE IZVOR FINANSIRANJA
FF_IN_SP_01/2017 Testiranje jezičkih vještina iz oblasti engleskog jezika studenatana UNZE korištenjem kompjuterskog testa APTIS

voditelji projekta:

doc. dr. Edina Rizvić-Eminović

doc. dr. Adnan Bujak

v. asist. mr. Melisa Bureković

planiranje, projektovanje, realizacija, praćenje, kontrola

 

 

_____

 

januar, 2017

 

 

____

FF_EM_PD_02/2017 Međunarodninaučno-stručni skup o edukaciji

doc. dr. Alica Arnaut, voditeljica projekta

projektni tim: dekan, prodekani, šefovi odsjeka

planiranjeiprojektovanje

 

 

_____

od aprila 2017 do aprila 2018 FF, UNZE
realizacija, praćenje, kontrola

 

do maja 2018.

FF_EM_PD_03/2017 Međunarodni naučno-stručni simpozij Geçmişten Günümüze Balkanlar'da Türkçenin Süreli Yayınlardaki Yeri ve Önemi van. prof. dr. Edina Solak, voditeljica projekta ispred FF UNZE planiranje, projektovanje, realizacija, praćenje, kontrola Institut Yunus Emre

 

 

januar – maj 2017

Institut Yunus Emre, pokroviteljstvo Republike Turske
FF_IN_SP_04/2017 Projekat saradnje studenata četvrte godine na Odsjeku za engleski jezik i književnost i studenata Pravnog fakulteta na pripremi za takmičenje u oblasti međunarodnog arbitražnog prava

voditeljiceprojekta:

doc. dr. Kamiah Arnaut-Karović

doc. dr. Edina Rizvić-Eminović

planiranje, projektovanje, realizacija, praćenje, kontrola Pravnifakultet UNZE

 

oktobar, 2017.

 

 

____

FF_IN_OP_05/2017 Osnivanje odsjeka za psihologiju projektnitim: prof. dr. Dženan Skelić,
prof. dr. Almira Isić,
prof. dr. Esad Delibašić,
prof. dr. Nebojša Vasić,
v.ass. Sedin Habibović,
v. ass. dr. Amer Ćaro
planiranje i projektovanje

 

 

_____

 

 

novembar, 2017.

 

budžet ZDK

FF_ IN_OP_06/2017 Pokretanje drugog ciklusa studija na Odsjeku za razednu nastavu projektni tim: prof. dr. Mirjana Mađarević,
prof. dr. Indira Meškić,
prof. dr. Izet Pehlić,
doc. dr. Elma Begagić,
v. ass. dr. AmerĆaro,
v. ass. mr. Fehim Terzić
planiranje, projektovanje, realizacija, praćenje, kontrola

 

 

_____

 

 

2017-2018

budžet ZDK
FF_ IN_OP_07/2017 Pokretanje drugog ciklusa studija na Odsjeku za kulturalne studije projektni tim: prof. dr. Damir Kukić,
prof. dr. Esad Delibašić,
prof. dr. Salih Jalimam,
doc. dr. Hazim Begagić
planiranje i projektovanje

 

_____

 

 

2017-2018

budžet ZDK
FF_EM_SP_08/2017 Teacher education: Use of ICT in support of language teaching and learning (ICT-REV) projektni tim: doc. dr. Edina Rizvić-Eminović,
doc. dr. AmelaĆurković,
doc. dr. Alica Arnaut
v. asist. mr. Melisa Bureković
planiranje i  projektovanje International Centre for Modern Languages decembar, 2017 – septembar, 2018. Ministarstvo civilnih poslova
FF_EM_SP_09/17 Projekat profesionalnog prevodilaštva studenata IV godine Odsjeka za njemački jezik i književnost Slobodanka Omerović, voditeljica projekta planiranje, projektovanje, realizacija, praćenje, kontrola

Centar za strane jezike Dijalog, Banja Luka

Kulturno-umjetničko društvo iz Linza

 

 

 

2017.

 

 

 

_____

2015/16
ŠIFRA PROJEKTA NAZIV PROJEKTA (PROGRAMA)

VODITELJ(I) PROJEKTA I

PROJEKTNI TIM

STATUS PROJEKTNI PARTNER(I) VRIJEME REALIZACIJE IZVOR FINANSIRANJA

FF_IN_OP_01/15

 

Formiranje čitaonice Fakulteta i knjižnice Germanistike doc. dr. Amela Ćurković, voditeljica projekta;
projektnitim: prof.dr. Damir Kukić,
Paša Jašarević
planiranje, projektovanje, realizacija, praćenje, kontrola FF UNZE, Firma Laikert Zenica, Stolarski obrt STIL Zenica

 

2015-2016. godine

 

FF UNZE

FF_EN_SP_02/15

 

 

Snimanje kratkog filma na njemačkom jeziku na ekološku temu „Herr der Staubfilter“ („Gopodar filtera“) i njegova prezentacija u Gimnazijama ZE-DO  i Srednjebosanskog kantona  od 18.-22.04.2016. doc. dr. Amela Ćurković, voditeljica projekta;
projektni tim:  studenti IV godine Studija njemačkog  jezika i književnosti: Nikolina Grbavac, Ivan Arapović, Ismar Vehabović, Marija Buljeta, Ajla Isić i dr.
planiranje, projektovanje, realizacija, praćenje, kontrola FF UNZE, ALBA Zenica, Ermina Kurevija, Pedagoški zavod Zenica,     Gimnazije ZE-DO i Srednjebosanskog kantona

 

2015-2016. godine

 

FF UNZE,

ALBA Zenica

FF_EM_PD_03/15

 

Međunarodna studentska konferencija germanista „Heinrich Heine – pjesnik starih Azra“, 12.-13.05.2016. uZenici

 

doc. dr. Amela Ćurković, voditeljica projekta;                                       projektni tim:  v. prof. dr. Memnuna Hasanica,
v. prof.dr. Belma Šator,
doc. dr. Michael Mayer,
as. Slobodanka Omerović
planiranje, projektovanje, realizacija, praćenje, kontrola

Ambasada SR Njemačke,

Pravni fakultet UNZE,

FF UNZE

 

2015-2016. godine

 

Ambasada SR Njemačke,

FF UNZE

FF_IN_OP_04/15

 

Nabavka 90 knjiga i digitalizacija bibliotečne građe od 1500 knjiga Odsjeka za njemački jezik i književnost doc. dr. Amela Ćurković, voditeljica projekta;
projektni tim: v.as.mr. Almina Lisičić-Hedžić,
as. Harun Alić,
as. Slobodanka Omerović
planiranje, projektovanje, realizacija, praćenje, kontrola

Šahinpašić d.o.o. VBZ d.o.o. Buybookd.o.o. Ambasada SR Njemačke Ambasada Švicarske

 

 

2015-2016. godine

Ambasada SR Njemačke,

Federalno Ministarstvo obrazovanja, nauke i sporta,

Ambasada Švicarske

FF_IN_OP_05/15

 

Oblikovanje i ažuriranje internetske podstranice Odsjeka za njemački jezik i književnost http://ff.unze.ba/njemacki/

 

doc. dr. Amela Ćurković, voditeljica projekta;                                      projektni tim: as. Harun Alić planiranje, projektovanje, realizacija, praćenje, kontrola

Selver Omerović,

Mirsad Subašić

2015-2017. godine

 

/

FF_EM_PD_06/15

 

Sedmica njemačkog filma u Zenici, 26.-30.09.2015. u  Muzeju Grada Zenica doc. dr. Amela Ćurković, voditeljica projekta;                                       projektni tim:  doc. dr. Michael Mayer,
as. Harun Alić
realizacija, praćenje, kontrola

Goethe Institut Sarajevo,

Muzej Grada Zenice

 

septembar 2015

 

/

Back To Top