skip to Main Content

Zbornik radova Naučno-stručnog skupa Filozofskog fakulteta

ISSN 0000-0000

Zbornik izlazi svake druge godine.

 

Izdavač
FILOZOFSKI FAKULTET UNIVERZITETA U ZENICI

Za izdavača
Memnuna Hasanica, dekanesa

Urednica
Alica Arnaut

Lektura
autori radova

UDK
Aras Borić

Redakcija
Bajramović Muris, Bikić Naida, Burgić Dževad, Ćaro Amer, Ćurković Amela, Delibašić Esad, Mađarević Mirjana, Rizvić-Eminović Edina, Skelić Dženan, Solak Edina

Back To Top