skip to Main Content


Turski jezik i književnost

Nivo studijskog programa: I ciklus / dodiplomski studij
Šef studijskog programa: prof.dr. Edina Solak
Akademski/ naučni/ stručni naziv po završetku studija: Profesor turskog jezika i književnosti

                  

Oglasna ploča

BAJRAMSKO DRUŽENJE NA STUDIJSKOM PROGRAMU TURSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

U petak, 12. aprila 2024. godine u prostorijama studijskog programa Turski jezik i književnost organizirano…

read more

Odbrana magistarskog rada – Azra Livadić

Kandidat Azra Livadić, profesor turskog jezika i književnosti, iz Čelića, će braniti magistarski rad pod…

read more

Prof. dr. Edina Solak dobitnica posebnoga priznanja na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji u Republici Turskoj

U periodu od 29. do 31. oktobra 2023. godine na Univerzitetu “Karatekin” u Čankiriju u…

read more

Zvanična posjeta rektora Univerziteta u Zenici Univerzitetu “Karatekin” u Čankiriju

Rektor Univerziteta u Zenici prof. dr. Jusuf Duraković i voditeljica studijskog programa Turski jezik i…

read more
Back To Top