skip to Main Content

red.prof.dr.sc.
Memnuna Hasanica
Dekan

+387 32 243-574
memnunahasanica@gmail.com

doc.dr.sc.
Alica Arnaut
Prodekan za naučno-istraživački rad

+387 32 243-574
alica_arnaut@yahoo.com

doc.dr.sc.
Adnan Bujak
Prodekan za nastavu i studentska pitanja

+387 32 243-574

adnanbujak@yahoo.com
adnan.bujak@ff.unze.ba

Velida Mahovkić, dipl.pravnik
Sekretar Fakulteta

+387 32 243-574
velidamahovkic@yahoo.com

Miruše Iseni, prof.
Tehnički sekretar

+387 32 243-574
tehnicki.sekretar@pf.unze.ba

Back To Top