default-logo

Asocijacija studenata Pedagoškog fakulteta u Zenici je udruženje studenata sa osnovnom zadaćom da štiti interese svih studenata Pedagoškog fakulteta, da ih promovira, bori se za poboljšanje položaja studenata te rješava eventualne probleme studenata sa profesorima ili upravom. Ukratko, Asocijacija se bavi svim onim pitanjima koja se tiču studenata.

Asocijacija može organizirati razne projekte i aktivnosti na fakultetu. U saradnji sa predmetnim nastavnicima trenutno su organizirane sportske sekcije (mali nogomet, odbojka, košarka, rukomet, šah), filmska, dramska te plesna sekcija.

Svaka studijska godina sa svakog odsjeka ima svog predstavnika u Asocijaciji koji zastupa stavove fakulteta, odsjeka te svoje studijske godine.

Asocijacija studenata ima četiri predstavnika u naučno-nastavnom vijeću Pedagoškog fakulteta, te tako studenti mogu direktno uticati na provedbu i organiziranje naučno-nastavnog procesa.

Predsjednik Asocijacije studenata je Alma Bošnjaković, potpredsjednik je Dragan Popović, a sekretar Selim Parić.