skip to Main Content
Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost
Šef odsjeka: doc.dr Bajramović Muris

Radionica pod nazivom “Use of ICT in support of language teaching and learning”

-------------------               --------------   Use of ICT in support of language teaching and learning  …

Više

Filozofski fakultet učestvovao je u kampanji “16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja”

Filozofski fakultet Univerziteta u Zenici I ove  godine sudjelovao je u nizu aktivnosti s ciljem…

Više

Studenti Filozofskog fakulteta pobijedili na debati o položaju žena u Bosni i Hercegovini

U utorak 4. decembra 2018. godine u prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici održana je…

Više

Radionica za građane novinare u Zenici

U posljednje vrijeme u svijetu su vrlo popularni građani-novinari, pa pojedini mediji već imaju i…

Više

Kontakt seminar između njemačkih i BiH univerziteta za Erasmus+ projekte

U četvrtak, 15.11.2018. je u Sarajevu delegacija UNZE-a predvodjena Prorektorom za medjunarodne odnose, prof. dr.…

Više

Konkurs za studente Univerziteta u Zenici za mobilnost u 2018/19. u okviru programa Erasmus+ saradnja s partnerskim zemljama KA107- Univerzitet u Saarlandu, Njemačka

Ured za međunarodnu saradnju Univerziteta u Zenici objavljuje Konkurs za prijavu studenata za razmjenu u…

Više
Back To Top