skip to Main Content

 24 godine rada i djelovanja Filozofskog fakulteta u Zenici

Današnji Filozofski fakultet evoluirao je od Pedagoške akademije preko Pedagoškog fakulteta. Pedagoška akademija u Zenici formirana je Odlukom Predsjedništva RBiH dana 10.03.1994 godine. Činu formiranja prethodila je odluka Kolegija Univerziteta u Sarajevu od 09.12.1993. godine o prihvatanju inicijative Skupštine općine Zenica o društvenoj opravdanosti osnivanja Pedagoške akademije u Zenici sa studijem razredne nastave. Teška kadrovska situacija u našim osnovnim školama prijetila je da potpuno blokira nastavni proces od I do IV razreda. Veoma izražena potreba za nastavnicima razredne nastave, učiteljima, na širokom području BiH, diktirala je ubrzavanje aktivnosti na stvaranju uvjeta za osnivanje i početak rada Pedagoške akademije u Zenici. Akademske 2000/2001. godine studij na Akademiji je obogaćen Odsjekom za matematiku i informatiku, koji je podrazumijevao dvogodišnji studij realiziran u saradnji sa Prirodno-matematičkim fakultetom Univerziteta u Sarajevu. Akademske 2004/05. godine dvogodišnji studij Odsjeka za matematiku i informatiku prerasta u četverogodišnji studij.

U augustu 2002. godine, odlukom Zeničko-dobojskog kantona, a uz saglasnost Univerziteta u Sarajevu, Pedagoška akademija prerasta u Pedagoški fakultet, sa četiri odsjeka, a naknadno se uvode još dva odsjeka. Pored Odsjeka za razrednu nastavu i Odsjeka za matematiku i informatiku oformljeni su najprije Odsjek za engleski jezik i književnost i Odsjek za njemački jezik i književnost, a potom i Odsjek za turski jezik i književnost, te Odsjek za bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost.

U konačnici, Pedagoški fakultet 2013. godine mijenja naziv u Filozofski fakultet, kada se pokreće i Odsjek za kulturalne studije.

Back To Top