skip to Main Content


Naziv studijskog programa: Engleski jezik i književnost

Nivo studijskog programa: II ciklus / diplomski studij
Šef studijskog programa: v.prof.dr. Adnan Bujak
Akademski/ naučni/ stručni naziv po završetku studija: Magistar engleskog jezika i književnosti

Oglasna ploča

Učešće na međunarodnoj naučnoj konferenciji “Promjene u jeziku, književnosti i umjetnosti pod uticajem savremenih tehnologija” na Internacionalnom Univerzitetu u Novom Pazaru

Asistentice Studijskog programa Engleski jezik i književnost, Adisa Ahmetspahić i Đelaludina Šukalić, učestvovale su na…

read more

BORAVAK PROF. RIZVIĆ-EMINOVIĆ I PROF. BUREKOVIĆ NA UNIVERZITETU POITIERS U FRANCUSKOJ

U periodu od 8. do 12. aprila tekuće godine u okviru Erasmus+ programa Staff Mobility…

read more

Visit from Professor Erik Wennermark and Sanela Pinjić to Our Faculty

On Thursday we hosted Professor Erik Wennermark, an experienced ELT professional, and Sanela Pinjic from…

read more
Back To Top