default-logo

Pedagoška akademija u Zenici formirana je Odlukom Predsjedništva RBiH 1994. godine. Činu formiranja prethodila je odluka Kolegija Univerziteta u Sarajevu 1993. godine.
U augustu 2002. godine, odlukom Zeničko-dobojskog kantona, a uz saglasnost Univerziteta u Sarajevu, Pedagoška akademija postaje Pedagoški fakultet
Pedagoški fakultet 2013. godine mijenja naziv u Filozofski fakultet, uz uvođenje novog odsjeka – “Kulturalni studij” od akademske 2012/13.

MEĐUNARODNI NAUČNO-STRUČNI SKUP 2018

Datum održavanja skupa: 26. i 27.04.2018. godine, rok za dostavljanje sažetka: 30.11.2017. godine, rok za dostavljanje rada: 20.02. 2018. godine
Više

Riječ dekana                                                                                       

Poštovani studenti, dobrodošli na stranicu Filozofskog fakulteta u Zenici. Na Filozofskom fakultetu u Zenici se obrazuju stručnjaci iz humanističkih i društvenih nauka, kao i stručnjaci iz oblasti matematike i informatike. Stalnim razvojem i unapređenjem naučnog i stručnog rada, kao i neprestanim inoviranjem nastavnih programa Filozofski fakultet u Zenici postaje prepoznatljivo regionalno središte koje sistemski prati i razvija društvene, humanističke i matematičko-informatičke procese. U okviru Filozofskog fakulteta u Zenici postoje studijski programi razredne nastave, engleskog jezika i književnosti, njemačkog jezika i književnosti, bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti, turskog jezika i književnosti, studijski program matematike i informatike, te kulturalni studij, a u izradi su i studij pshilogije i dvopredmetni studiji. Od akademske 2004/2005. godine svi studijski programi se izvode po bolonjskom modelu, podijeljeni u tri ciklusa. Prvi ciklus traje četiri godine (osam semestara), gdje student osvaja 240 ECTS kredita, drugi ciklus traje jednu godinu (dva semestra) sa 60 ECTS kredita i treći ciklus, koji je trenutno u izradi, trajat će tri godine (šest semestara) sa 180 ECTS kredita. Filozofski fakultet, kao organizaciona jedinica Univerziteta u Zenici, već 2014. godine uspješno je prošao proces akreditacije. Uvođenjem bolonjskog principa u obrazovanje, fleksibilsnost nastavnih planova i programa, ponuđeni izbor odgovarajućih predmeta, razmjena studenata i nastavnika na osnovu različitih programa i projekata u EU i šire, planiranje učenja na daljinu, postaju trenutno prava karakteristika sadašnjeg obrazovnog procesa na Filozofskom fakultetu u Zenici. . Kao već tradicionalne zasebne publikacije Filozofski fakultet u Zenici je do sada objavio veliki broj različitih zbornika naučnih i stručnih radova, univerzitetskih udžbenika, priručnika, monografija. U saradnji sa Pedagoškim zavodom u Zenici Filozofski fakultet je i suosnivač časopisa Didaktički putokazi, nadaleko prepoznatog u sveobuhvatnoj praksi edukacije.