default-logo

Pedagoška akademija u Zenici formirana je Odlukom Predsjedništva RBiH 1994. godine. Činu formiranja prethodila je odluka Kolegija Univerziteta u Sarajevu 1993. godine.
U augustu 2002. godine, odlukom Zeničko-dobojskog kantona, a uz saglasnost Univerziteta u Sarajevu, Pedagoška akademija postaje Pedagoški fakultet
Pedagoški fakultet 2013. godine mijenja naziv u Filozofski fakultet, uz uvođenje novog odsjeka – “Kulturalni studij” od akademske 2012/13.

MEĐUNARODNI NAUČNO-STRUČNI SKUP 2018

Datum održavanja skupa: 26. i 27.04.2018. godine, rok za dostavljanje sažetka: 30.11.2017. godine, rok za dostavljanje rada: 20.02. 2018. godine
Više

O fakultetu

Pedagoška akademija u Zenici formirana je Odlukom Predsjedništva RBiH dana 10.03.1994. godine. Činu formiranja prethodila je odluka Kolegija Univerziteta u Sarajevu od 09.12.1993. godine o prihvatanju inicijative Skupštine općine Zenica o društvenoj opravdanosti osnivanja Pedagoške akademije u Zenici, studij razredne nastave. Teška kadrovska situacija u našim osnovnim školama prijetila je da potpuno blokira nastavni proces od I do IV razreda. Veoma izražena potreba za nastavnicima razredne nastave, učiteljima, na širokom području BiH, diktirala je ubrzavanje aktivnosti na stvaranju uvjeta za osnivanje i početak rada Pedagoške akademije u Zenici. Akademske 2000/2001. godine studij na Akademiji je obogaćen novim odsjekom, ‘Matematika i informatika', koji je realizovan u saradnji sa Prirodnomatematičkim fakultetom Univerziteta u Sarajevu.