skip to Main Content
-GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE- BALKANLAR’DA TÜRKÇENİN SÜRELİ YAYINLARDAKİ YERİ Ve ÖNEMİ SEMPOZYUMU

-GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE- BALKANLAR’DA TÜRKÇENİN SÜRELİ YAYINLARDAKİ YERİ ve ÖNEMİ SEMPOZYUMU

Amaç:

Dünya üzerinde süreli yayınların gündelik hayata girmesiyle birlikte Balkanlar’da da en önemli haberleşme ve iletişim aracı olarak süreli yayınlar kullanılmaya başlanmıştır. Osmanlı Devleti’nin Balkanlar’da hâkim olduğu zamanlarda iletişim dili olarak Türkçe de yadsınamaz bir öneme sahipti. Süreli yayınların Balkanlar’da yayınlamasının ardından birçok dergi ve gazete ya sadece Türkçe olarak ya da Türkçenin de içinde bulunduğu çokdilli olarak yayın hayatına başlamış ve devam etmiştir. Balkanlar’daki bazı ülkelerde Türkçe, Osmanlı Devleti’nin tarih sahnesinden çekilmesiyle birlikte süreli yayınlardaki etkisini yitirmeye başlamış bazı ülkelerde de -eskisi kadar olmasa da- günümüze kadar sürdürmeyi başarmıştır.

Bu sempozyum vesilesiyle Osmanlı Devleti’nin hâkim olduğu yıllardan günümüze kadar Balkanlar’daki Türkçe süreli yayınların hedefini, içeriğini, sosyal durumunu, gündelik hayattaki yerini, devlet kademesindeki tesirini ele almayı amaçlamaktayız. Ayrıca ilerleyen zamanlara yönelik Türkçenin süreli yayınlardaki durumuna da bu sempozyum vesilesiyle katkı sunacağımızı ümit ediyoruz.

 

“-Geçmişten Günümüze- Balkanlar’da Türkçenin Süreli Yayınlardaki Yeri ve Önemi Sempozyumu”na katılımlarınızdan memnuniyet duyarız.

 

Saygılarımla.

 

Prof. Dr. Dževad Zečić

Rektör

 

 

Sempozyum Konuları:

 

Balkanlar’daki Türkçe süreli yayınların veya süreli yayınlarda Türkçenin kullanılmasının amacı, kapsamı, içeriği; bu süreli yayınların sosyal hayata tesiri, sosyal hayattaki yeri ve önemi; devlet kademesindeki ve halk nezdindeki karşılığı; süreli yayınlardaki Türkçe yazıların edebiyat, dil, tarih, kültür, sanat, siyaset ve sosyoloji açısından kıymeti sempozyumun konularını oluşturmaktadır. Bu konularla veya buna benzer konularla sempozyuma tebliğ gönderilebilir.

 

 

Katılım Şartları:

 

– Sempozyumun dili Türkçedir.

– Bir yazar, en fazla iki tebliğ ile sempozyuma katılabilir.

– Tebliğlerin bütün sorumluğu yazar/yazarlara aittir.

– 150-200 kelimelik tebliğ özetleri en geç 06 Ocak 2017, Cuma gününe kadar bsys.2017@gmail.com adresine gönderilmelidir.

– Sempozyum için kabul edilen tebliğlerin tam metinleri, Türkçe ve İngilizce özetleriyle birlikte, en geç 7 Nisan 2017, Cuma gününe kadar bsys.2017@gmail.com adresine e-posta yoluyla ekli dosya olarak gönderilmelidir. Sempozyum esnasında kitap basılı olarak dağıtılacaktır.

– Sempozyum için katılımcılardan 50 avro katılım ücreti alınacaktır. Hesap bilgileri daha sonra açıklanacaktır.

– Sempozyum Bosna Hersek’te yapılacağından pasaport ve vize konusu da gündeme gelmektedir. Buna göre; diplomatik, hususî(yeşil) ve hizmet pasaportu bulunanlar için vize işlemine gerek bulunmamaktadır.

 

 

Önemli Tarihler:

 

Tebliğ özetlerinin gönderilmesi için son tarih: 06 Ocak 2017, Cuma

Kabul edilen tebliğlerin açıklanma tarihi: 20 Ocak 2017, Cuma

Tebliğ metinlerinin tam hâlinin gönderilmesi için son tarih: 21 Nisan 2017, Cuma

Sempozyum tarihi: 11-14 Mayıs 2017

 

 

Yazım Kuralları:

 

Sayfa Yapısı:

Sayfa boyutu, A4; yönü dikey olmalı; kenar boşlukları, her yandan 3 cm olacak biçimde ayarlanmalıdır.

Metne sayfa numarası verilmemelidir.

 

Tebliğ Yazımında Kullanılacak Yazı Tipleri:

Tebliğin tamamında Times New Roman yazı tipi kullanılacaktır.

Farklı alfabelerin kullanımı halinde metinle birlikte yazı tipinin de gönderilmesi gerekmektedir.

 

Metin Biçimi:

Tebliğ başlığı; büyük harflerle, koyu renkte, 12 punto, Times New Roman yazı tipiyle iki yana yaslı biçimde olmalıdır.

Yazar adı, unvanı, üniversitesi/kurumu, e-posta adresi, cep telefonu numarası tebliğ başlığının altına ortalanmış biçimde 9 puntoyla yazılmalıdır.

Özet başlıkları ve özetler (Türkçe, İngilizce) 9 punto, tek satır aralığı ve iki yana yaslı olmalıdır.

Tebliğ metni; 11 punto, tek satır aralığıyla ve iki yana yaslı yazılmalıdır.

 

Dipnot ve Kaynakça:

Dipnot ve kaynakça dünyada kabul edilen kurallar çerçevesinde olmalıdır. Bunun için ayrıca bir tercihte bulunulmamaktadır.

 

İmlâ:

Türk Dil Kurumunun son baskı Yazım Kılavuzu ya da genel ağ ortamında sunulan Yazım Kılavuzu dikkate alınmalıdır.

 

Tertip Kurulu:

Prof. Dr. Dževad Zečić
Prof. Dr. Damir Kukić
Doç. Dr. Edina Solak
Dr. Serdar Çam
Zeki Eraslan
Prof. Dr. Şeref Ateş
Prof. Dr. Ahmed Oktay
Prof. Dr. Ekrem Čaušević
Prof. Dr. Nimetullah Hafız
Dr. Halit Eren
Doç. Dr. Yavuz Kartallıoğlu
Doç. Dr. Adnan Kadrić
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Saçkesen
Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul Karakuş
Yrd. Doç. Dr. Sibel Bayram
Yrd. Doç. Dr. Zeki Gürel
Arzu Özge Kartallıoğlu
Mehmet Âkif Yaman
M. Sedat Sert

 

Bilim Kurulu:

Prof. Dr. Agiemin Baubec
Prof. Dr. Ahmed Oktay
Prof. Dr. Ahmet Günşen
Prof. Dr. Atabey Kılıç
Prof. Dr. Ćazim Hadžimejlić
Prof. Dr. Damir Kukić
Prof. Dr. Birol Çetin
Prof. Dr. Dževad Zečić
Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu
Prof. Dr. Ekrem Čaušević
Prof. Dr. Fadıl Hoca
Prof. Dr. Fehim Nametak
Prof. Dr. Kerima Filan
Prof. Dr. Ksenija Aykut
Prof. Dr. Ljiljana Čolić
Prof. Dr. Luminita Simona Munteanu
Prof. Dr. Mahmut Çelik
Prof. Dr. Mária Ivanics
Prof. Dr. Memnuna Hasanica
Prof. Dr. Mihail Maxim
Prof. Dr. Mirjana Marinković
Prof. Dr. Mirjana Teodosijević
Prof. Dr. Muharrem Dayanç
Prof. Dr. Nenad Moačanin
Prof. Dr. Nevzat Özkan
Prof. Dr. Nimetullah Hafız
Prof. Dr. Nusret Çam
Prof. Dr. Osman Karatay
Prof. Dr. Salih Jalimam
Prof. Dr. Senada Dizdar
Prof. Dr. Şeref Ateş
Prof. Dr. Tasin Gemil
Prof. Dr. Yusuf Hamzaoğlu
Doç. Dr. Adnan Kadrić
Doç. Dr. Alena Čatović
Doç. Dr. Cihan Özdemir
Doç. Dr. Edina Solak
Doç. Dr. Fahri Temizyürek
Doç. Dr. Hakan Temiztürk
Doç. Dr. İsmet Şanlı
Doç. Dr. Lindita Xhanari Latifi
Doç. Dr. Lokman Turan
Doç. Dr. Marta Andrić
Doç. Dr. Mehmet Topal
Doç. Dr. Neriman Hasan
Doç. Dr. Oğuzhan Durmuş
Doç. Dr. Sabina Baksić
Doç. Dr. Salih Seyhan
Doç. Dr. Saša Bradaščević
Doç. Dr. Tatjana Paić-Vukić
Doç. Dr. Yavuz Kartallıoğlu
Yrd. Doç. Dr. Atıf Akgün
Yrd. Doç. Dr. Barbara Kerovec
Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul Karakuş
Yrd. Doç. Dr. Kerim Karagöz
Yrd. Doç. Dr. Kornelija Jurin Starčević
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Celal Varışoğlu
Yrd. Doç. Dr. Nazlı Rânâ Gürel
Yrd. Doç. Dr. Necmettin Turinay
Yrd. Doç. Dr. Ömer Aksoy
Yrd. Doç. Dr. Selçuk Kırbaç
Yrd. Doç. Dr. Sibel Bayram
Yrd. Doç. Dr. Vjeran Kursar
Yrd. Doç. Dr. Zeki Gürel
Dr. Ahmet Saçkesen
Dr. Alaudin Husić
Dr. Amina Šiljak-Jesenković
Dr. Azra Abadžić Navaey
Dr. Fazileta Hafizović
Dr. Halit Eren
Dr. Sedad Bešlija
Dr. Zülküf Oruç
Azra Ibruljgecmisten-zenica-universistet-filosofski-fakultet-afis-internet-c-d-r
Edina Ustavdić Nurikić
Eldina Memić
Fahri Kaya
Harun Bekir
Hasan Kaili
İsa Sülçevsi
Mirsad Turanović
Mürteza Sulooca
Osman Baymak
Radosav Mikić
Sami İslam
Smiljana Ristić Bojanić
Şaban Abak
Zeynel Beksaç

Sekreterya:

Zaim Hajdarević
Mirza Bašić
Erna Alić
Munira Đananović
Naida Mulić

Print Friendly, PDF & Email
Back To Top