skip to Main Content

UPIS U PRVU GODINU STUDIJA NA FILOZOFSKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U ZENICI

            Obavještavaju se kandidati koji su primljeni na studijske programe na Filozofskom fakultetu da će se upis u prvu godinu studija akademske 2024./25. godine vršiti od 10. 07. 2024. do 17. 07. 2024. godine u vremenu od 08,00 do 15,00 sati u Studentskoj službi Fakulteta.

Prilikom upisa kandidati su obavezni:

  1. popuniti upisni materijal i indeks prema uputstvu koje će dobiti (Upisni materijal i indeks kandidati sa uplatnicom preuzimaju u Studentskoj službi Fakulteta.)
  2. priložiti ljekarsko uvjerenje
  3. priložiti 2 fotografije (format 6 x 4 cm)
  4. uplatiti iznos od 50,00 KM za redovni studij, odnosno 400,00 ili 800,00 KM za samofinansirajući i vanredni studij

NAPOMENA: Samofinansirajući i vanredni studenti uplaćuju prvu ratu od 400,00 KM prilikom upisa u I (prvi) semestar, a drugu ratu plaćaju prilikom upisa u II (drugi) semestar u mjesecu januaru.

UPISNI MATERIJAL ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJA

 (INDEKS SA UPISNIM MATERIJALOM 5,50 KM I TROŠKOVI INFORMACIONOG SISTEMA 10,00 KM)

UPISNINA ZA REDOVAN STUDIJ

UPISNINA ZA REDOVAN SAMOFINANSIRAJUĆI STUDIJ (ukupno 800,00 KM)

UPISNINA ZA VANREDAN STUDIJ (ukupno 800,00KM)

ČLANARINA ZA BIBLIOTEKU

Back To Top