skip to Main Content

UČEŠĆE STUDENATA DOKTORSKOG STUDIJA IZ LINGVISTIKE NA MEĐUNARODNOM DOKTORANTSKOM OKRUGLOM STOLU

Studenti Doktorskog studija iz lingvistike Filozofskog fakulteta u Zenici, Đelaludina Šukalić, Esmeralda Mustafić i Goran Grubešić, su 28. juna 2024. učestvovali na okruglom stolu za doktorante u okviru međunarodne lingvističke konferencije CLIE-2024 koju je od 28.-30.06.24. organizovao partnerski Univerzitet Alba Iulia u Rumuniji. Na ovom okruglom stolu koji se održao online je učestvovalo ukupno 22 doktoranta koji su prezentirali svoja istraživanja i razmijenili međusobna iskustva vezana za njihove doktorske disertacije.

Učešće naših doktoranata na ovoj konferenciji je organizirano kao dio međunarodne saradnje između III ciklusa studija Doctoral School of Philology na Univerzitetu Alba Iulia (Rumunija) i  Doktorskog studija iz lingvistike Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Back To Top