skip to Main Content

Učešće članova Katedre za filozofiju i sociologiju na konferenciji „300. obljetnica rođenja Immanuela Kanta“

U organizaciji Odjeljenja za humanističke nauke i Centra za filozofska istraživanja  Akademije nauka i umjetnosti održana je konferencija „300. obljetnica rođenja Immanuela Kanta (1724-2024). Konferencija je trajala u periodu 22.04.-23. 04. 2024. a održana je u prostorijama ANUBiH. U radu konferencije su, pored profesora i istraživača sa univerziteta u Zagrebu, Splitu, Novom Sadu, Nikšću, učestvovali i nastavnici Katedre za filozofiju i sociologiju Filozofskog fakulteta u Zenici: prof. dr Spahija Kozlić i prof. Bernard Harbaš. Profesor Kozlić je izložio rad pod naslovom “Sloboda u Kantovom razumijevanju prava”, dok je profesor Harbaš govorio o temi “O politici nemogućeg zajedništva”.

Back To Top