skip to Main Content

RADNI SASTANAK I RADIONICE SA PREDSTAVNICIMA UNIVERZITETA U POATJEU (FRANCUSKA)

U okviru ERASMUS+ mobilnosti na Univerzitetu u Zenici boravi delegacija sa Univerziteta u Poatjeu iz Francuske. Dana 13.05. na našem fakultetu održan je radni sastanak sa članovima Katedre za engleski jezik i književnost, Katedre za bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost, te Katedre za filozofiju i sociologiju. Razgovaralo se o budućim zajedničkim aktivnostima s fokusom na dvojne diplome, učenje francuskog i bosanskog jezika, te uključivanje studenata drugog i trećeg ciklusa u zajedničke istraživačke aktivnosti.
Također, održane su radionice za sve naše studente iz oblasti engleskog jezika, francuskog jezika i sociologije.
Back To Top