skip to Main Content

PRELIMINARNE RANG-LISTE PRIMLJENIH KANDIDATA NA STUDIJSKE PROGRAME FILOZOFSKOG FAKULTETA

Objavljujemo preliminarne rang-liste primljenih kandidata na osam studijskih programa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici. Napominjemo da kandidati imaju pravo prigovora na objavljene rang-liste Naučno-nastavnom vijeću Fakulteta. Prigovori se u pisanoj formi mogu predati na protokol lično do ponedjeljka, 08. 07. 2024. godine do 11 sati. Pristigli prigovori razmatrat će se u utorak, 09. 07. 2024. godine.
Upis primljenih kandidata obavit će se u periodu od srijede, 10. 07. do srijede 17. 07. 2024. godine u terminu od 8 do 15 sati. 
Za studijske programe na kojima je prijavljen veći broj kandidata od traženog broja Filozofski fakultet će uputiti zahtjev Osnivaču  za proširenje upisne kvote za samofinansirajući i vanredni studij, kako bi svi kandidati mogli biti primljeni na odabrani studijski program. Za ove kandidate bit će objavljen dodatni rok u kojem mogu izvršiti upis.
Molimo sve kandidate koji iz bilo kojeg razloga odustaju od upisa na neki od studijskih programa Filozofskog fakulteta da podignu svoje dokumente na Studentskoj službi Fakulteta u što kraćem roku.

 

1. RN
2. MI
  5. EJK
 4. NJJK
5. TJK
6. BHSJK
7. KS
8. TOIS

 

 

Back To Top