skip to Main Content

Prekogranična mobilnost za studente: Praksa za studente sa univerziteta članova UniAdrion mreže

Mreža univerziteta Jadransko-jonske regije (UniAdrion), čiji član je i Univerzitet u Zenici, zajedno sa Forumom gospodarskih komora jadransko-jonske regije (Forum AIC), pruža priliku za praksu studentima svih univerziteta pripadnika UniAdrion mreže.

Projekat Western-BALKANship, finansiran od strane talijanskog Ministarstva vanjskih poslova kroz Jadransko-jonsku inicijativu (AII), daje priliku studentima univerziteta UniAdrion mreže da provedu tromjesečnu praksu u odabranim kompanijama u jadransko-jonskom području i ima za cilj unapređenje prekogranične saradnje. Praksa će se u potpunosti finansirati putem stipendija koje idu direktno studentima, a koji će biti pokriveni osiguranjem od građanske odgovornosti i nezgode na radu.

Poziv za prijave (koji će biti otvoren do kraja februara 2024) sa svim potrebnim informacijama možete pronaći na sljedećem linku: https://www.forumaic.org/call-for-applications-westernbalkanship/?lang=hr

Back To Top