skip to Main Content

ODRŽAN 10 MEĐUNARODNI NAUČNO-STRUČNI SKUP „NAUKA I SAVREMENOST“

Jubilarni 10. međunarodni naučno-stručni skup Filozofskog fakulteta Zenica “Nauka i savremenost” održan je u četvrtak 30.05. 2024. u Hotelu Zenica. Ovaj Skup bio je posljednja aktivnost u okviru manifestacije „Dani Filozofskog fakulteta“ kojom je obilježeno 30 godina postojanja i rada Filozofskog fakulteta u Zenici. Ove godine Skup je okupio 92 eminentna učesnika, kako iz BiH, tako i iz Hrvatske, Srbije Sjeverne Makedonije i Turske. Prezentirano je 59 naučnih i stručnih radova, koji su nakon recenzentskog postupka prihvaćeni za objavljivanje u časopisu SaZnanje.

Prvi ovakav skup na tadašnjem Pedagoškom fakultetu održan je prije 18 godina. Tematika Skupa u to vrijeme bila je najuže vezana za aktuelna pitanja obrazovanja. Sa transformacijom Pedagoškog fakulteta u Filozofski i pokretanjem novih studijskih programa širio se i dijapazon naučnih oblasti i disciplina, te aktuelnih pitanja na koja su se nastojali dati odgovori kroz naučne i stručne radove na skupovima u organizaciji Filozofskog fakulteta. I na ovom, desetom po redu, naučno-stručnom skupu namjera je bila da se kroz prezentaciju naučno-istraživačkih i stručnih radova ukaže na savremene trendove, probleme, ali i primjere dobrih praksi u društvenim i humanističkim naukama.

Specijalni gosti na otvaranju Skupa bili su učenici i učenice prvog razreda Osnovne škole „Meša Selimović“ sa učiteljicama Berinom Šećibović i Marizelom Terzić, koji su gostima poželjeli dobrodošlicu izvedbom performansa „Nekada davno“ i pjesme „Nad Zenicom nebo“.

Plenarni izlagači na 10. međunarodnom naučno-stručnom skupu Filozofskog fakulteta bili su van. prof. dr. Emina Dedić Bukvić sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Darko Cvijetić, bh. pisac, dramaturg, reditelj i glumac. Teme plenarnih izlaganja ponudile su uvid stanje i perspektive obrazovanja i kulture u savremenosti.

Foto: Sanina Memčić
Back To Top