skip to Main Content

KONAČNE RANG-LISTE PRIMLJENIH KANDIDATA NA STUDIJSKE PROGRAME FILOZOFSKOG FAKULTETA

Objavljujemo konačne rang-liste primljenih kandidata na studijske programe Filozofskog fakulteta.

Upis primljenih kandidata obavit će se u periodu od srijede, 10. 07. do srijede 17. 07. 2024. godine u terminu od 8 do 15 sati. 
Za studijske programe na kojima je prijavljen veći broj kandidata od traženog broja Filozofski fakultet će uputiti zahtjev Osnivaču  za proširenje upisne kvote za samofinansirajući i vanredni studij, kako bi svi kandidati mogli biti primljeni na odabrani studijski program. Za ove kandidate bit će objavljen dodatni rok u kojem mogu izvršiti upis.

 

1. RN
2. MI
3. EJ
4. NJJ
5. TJ
6. BJ
7. KS
8. TOIS
Back To Top