skip to Main Content

DEKANESA FILOZOFSKOG FAKULTETA KAO ČLANICA RADNOG PREDSJEDNIŠTVA OTVORILA KONFERENCIJU U SOKOBANJI

Dana 29.03. dekanesa Arnaut kao članica Radnog predsjedništva 44. internacionalne konferencije “Znanje bez granica” otvorila je konferenciju zajedno sa kolegama sa Univerziteta u Beogradu i Sofiji. Ova konferencija ruši barijere među naulnim oblastima propagirajući multidisciplinarni i interdisciplinarni pristup sagledavanju aktuelnih pitanja. Ovo je bila prilika da se među učesnicima iz Srbije, Bugarske, Sjeverne Makedonije, Italije i Grčke promovira i Filozofski fakultet Univerziteta u Zenici.

Back To Top