skip to Main Content

Rezultati završnog ispita iz predmeta Analitička geometrija održanog 02.07.2018.

Univerzitet u Zenici
Filozofski fakultet
Odsjek: Matematika i informatika
Zenica, 05.07.2018.

Rezultati završnog ispita iz predmeta Analitička geometrija održanog 02.07.2018.

BODOVI SUMA OCJENA
r.b Broj indexa    
1. 6545 75 OSAM (8)
2. 6361 75 OSAM (8)
3. 5905 61 ŠEST (6)

Uvid u radove i upis ocjena je u ponedjeljak 09.07.2018. godine u 9:45 sati.

Predmetni nastavnik
Doc.dr.sc. Naida Bikić

 

Print Friendly, PDF & Email
Back To Top