skip to Main Content

Plan polaganja ispita u akademskoj 2020/2021.godini

PredmetJunsko-julski rokSeptembarski rok
I terminII terminVrijemeI terminII terminVrijeme
STARI NPP
Elementarna matematika 121.06.05.07.15:0030.08.13.09.15:00
Uvod u linearnu algebru23.06.07.07.12 sati01.09.15.09.12 sati
Osnovi računarskih sistema25.06.09.07.14 sati03.09.17.09.14 sati
Uvod u mat. logiku i teoriju brojeva22.06.06.07.15:0002.09.16.09.15:00
Operativni sistemi i rač. mreže24.06.08.07.14 sati31.08.14.09.14 sati
Analiza 128.06.12.07.11 sati06.09.20.09.11 sati
Principi programiranja01.07.15.07.14 sati07.09.21.09.14 sati
Elementarna matematika 202.07.16.07.15:0010.09.24.09.15:00
Analitička geometrija22.06.06.07.8 sati31.08.14.09.9 sati
Engleski ili njemački jezik I01.07.15.07.10 sati13.09.27.09.10 sati
NOVI NPP 2019/20
Elementarna matematika 121.06.05.07.15:0030.08.13.09.15:00
Uvod u linearnu algebru23.06.07.07.13 sati01.09.15.09.13 sati
Osnovi računarskih sistema25.06.09.07.14 sati03.09.17.09.14 sati
Uvod u mat. logiku i teoriju brojeva22.06.06.07.15:0002.09.16.09.15:00
Operativni sistemi i rač. mreže24.06.08.07.14 sati31.08.14.09.14 sati
Analiza 128.06.12.07.11 sati06.09.20.09.11 sati
Principi programiranja01.07.15.07.14 sati07.09.21.09.14 sati
Elementarna matematika 202.07.16.07.15:0010.09.24.09.15:00
Analitička geometrija22.06.06.07.8 sati31.08.14.09.9 sati
Pedagogija23.06.07.07.12 sati01.09.15.09.9 sati
PredmetJunsko-julski rokSeptembarski rok
I terminII terminVrijemeI terminII terminVrijeme
Analiza 2 21.06.05.07.12 sati02.09.16.09.12 sati
Pedagogija23.06.07.07.12 sati01.09.15.09.9 sati
Euklidska geometrija 123.06.07.07.13 sati01.09.15.09.13 sati
Engleski jezik II01.07.15.07.10 sati13.09.27.09.10 sati
Aplikativni softver22.06.06.07.11 sati08.09.22.09.11 sati
Analiza 328.06.12.07.11 sati06.09.20.09.11 sati
Algoritmi i strukture podataka30.06.14.07.11 sati13.09.27.09.8 sati
Proceduralno programiranje29.06.13.07.14 sati06.09.20.09.14 sati
Historija matematike02.07.16.07.10 sati10.09.24.09.10 sati
Primjena računara u nastavi02.07.16.07..13 sati10.09.24.09.13 sati
Euklidska geometrija 225.06.09.07.11 sati03.09.17.09.11 sati
28.06.12.07.8 sati09.09.23.09.8 sati
22.06.06.07.12 sati13.09.27.09.12 sati
NOVI NPP (2.GODINA)
Aplikativni softver22.06.06.07.11 sati08.09.22.09.11 sati
Analiza 221.06.05.07.12 sati02.09.16.09.12 sati
Euklidska geometrija 123.06.07.07.12 sati01.09.15.09.12 sati
Historija matematike 02.07.16.07.10 sati10.09.24.09.10 sati
Engleski jezik 101.07.15.07.10 sati13.09.27.09.10 sati
Primjena računara u nastavi02.07.16.07..13 sati10.09.24.09.13 sati
Aplikativni softver22.06.06.07.11 sati08.09.22.09.11 sati
Algoritmi i strukture podataka30.06.14.07.11 sati13.09.27.09.8 sati
Proceduralno programiranje29.06.13.07.14 sati06.09.20.09.14 sati
Euklidska geometrija 225.06.09.07.11 sati03.09.17.09.11 sati
Analiza 328.06.12.07.11 sati06.09.20.09.11 sati
Didaktika23.06.07.07.9 sati06.09.20.09.9 sati
Engleski j jezik 21.07.15.07.10 sati13.09.27.09.10 sati
* MF-Mašinski fakultet; RC-Računarski centar
PredmetJunsko-julski rokSeptembarski rok
I terminII terminVrijemeI terminII terminVrijeme
Didaktika 23.06.07.07.9 sati06.09.20.09.9 sati
Numerička matematika 1 21.06.05.07.12 sati31.08.14.09.12 sati
Teorija grafova02.07.16.07.13 sati10.09.24.09.13 sati
Vjerovatnoća i statistika25.06.09.07.10 sati03.09.17.09.11 sati
Objektno orijentisano programiranje25.06.09.07.14 sati03.09.17.09.14 sati
Psihologija odgoja i obrazovanja28.06.12.07.9 sati07.09.21.09.9 sati
Web dizajn25.06.09.07.14 sati08.09.22.09.14 sati
Numerička matematika 202.07.16.07.10 sati06.09.20.09.11 sati
Sigurnost informacionih sistema28.06.12.07.9 sati09.09.23.09.12 sati
Diferencijalne jednačine28.06.12.07.12 sati10.09.24.09.11 sati
Diferencijalna geometrija21.06.05.07.12 sati02.09.16.09.12 sati
29.06.13.07.15 sati01.09.15.09.15 sati
* MF-Mašinski fakultet;
PredmetJunsko-julski rokSeptembarski rok
I terminII terminVrijemeI terminII terminVrijeme
Metodika nastave matematike 125.06.09.07.10 sati03.09.17.09.10 sati
Računarska grafika23.06.07.07.15 sati06.09.20.09.15 sati
Metodika nastave informatike 128.06.12.07.11 sati08.09.22.09.11 sati
Linearna algebra02.07.16.07.12:0010.09.24.09.12:00
Baze podataka 121.06.05.07.14 sati01.09.15.09.14 sati
Metodika nastave informatike 228.06.12.07.11 sati08.09.22.09.11 sati
Metodika nastave matematike 202.07.16.07.10:0010.09.24.09.10:00
Baze podataka 228.06.12.07.15 sati01.09.15.09.15 sati
Operaciona istraživanja22.06.06.07.12 sati09.09.23.09.9 sati
Matematičko programiranje21.06.05.07.9 sati31.08.14.09.9 sati
21.06.05.07.11 sati07.09.21.09.11 sati
28.06.13.07.11 sati09.09.23.09.11 sati
29.06.14.07.12 sati10.09.24.09.11 sati
02.07.16.07.12 sati10.09.24.09.12 sati
* MF-Mašinski fakultet;
Back To Top