skip to Main Content

Plan polaganja ispita u akademskoj 2020/2021.godini

I GODINA

PredmetJanuarsko-februarski rokJunsko-julski rokSeptembarski rok
I terminII terminVrijemeI terminII terminVrijemeI terminII terminVrijeme
STARI NPP
Elementarna matematika 101.02.15.02.15:0021.06.05.07.15:0030.08.13.09.15:00
Uvod u linearnu algebru03.02.17.02.12 sati23.06.07.07.12 sati01.09.15.09.12 sati
Osnovi računarskih sistema05.02.19.02.14 sati25.06.09.07.14 sati03.09.17.09.14 sati
Uvod u mat. logiku i teoriju brojeva02.02.16.02.15:0022.06.06.07.15:0002.09.16.09.15:00
Operativni sistemi i rač. mreže04.02.18.02.14 sati24.06.08.07.14 sati31.08.14.09.14 sati
Analiza 109.02.23.02.12 sati28.06.12.07.11 sati06.09.20.09.11 sati
Principi programiranja10.02.24.02.14 sati01.07.15.07.14 sati07.09.21.09.14 sati
Elementarna matematika 211.02.25.02.15:0002.07.16.07.15:0010.09.24.09.15:00
Analitička geometrija08.02.22.02.9 sati22.06.06.07.8 sati31.08.14.09.9 sati
Engleski ili njemački jezik I11.02.25.02.10 sati01.07.15.07.10 sati13.09.27.09.10 sati
NOVI NPP 2019/20
Elementarna matematika 101.02.15.02.15:0021.06.05.07.15:0030.08.13.09.15:00
Uvod u linearnu algebru03.02.17.02.12 sati23.06.07.07.13 sati01.09.15.09.13 sati
Osnovi računarskih sistema05.02.19.02.14 sati25.06.09.07.14 sati03.09.17.09.14 sati
Uvod u mat. logiku i teoriju brojeva02.02.16.02.15:0022.06.06.07.15:0002.09.16.09.15:00
Operativni sistemi i rač. mreže04.02.18.02.14 sati24.06.08.07.14 sati31.08.14.09.14 sati
Analiza 109.02.23.02.11 sati28.06.12.07.11 sati06.09.20.09.11 sati
Principi programiranja10.02.24.02.14 sati01.07.15.07.14 sati07.09.21.09.14 sati
Elementarna matematika 211.02.25.02.15:0002.07.16.07.15:0010.09.24.09.15:00
Analitička geometrija08.02.22.02.9 sati22.06.06.07.8 sati31.08.14.09.9 sati
Pedagogija02.02.16.02.12 sati23.06.07.07.12 sati01.09.15.09.9 sati

II GODINA

PredmetJanuarsko-februarski rokJunsko-julski rokSeptembarski rok
I terminII terminVrijemeI terminII terminVrijemeI terminII terminVrijeme
Analiza 2 12-Feb26.02.12 sati21.06.05.07.12 sati02.09.16.09.12 sati
Pedagogija02.02.16.02.12 sati23.06.07.07.12 sati01.09.15.09.9 sati
Euklidska geometrija 103.02.17.02.12 sati23.06.07.07.13 sati01.09.15.09.13 sati
Engleski jezik II11.02.25.02.10 sati01.07.15.07.10 sati13.09.27.09.10 sati
Aplikativni softver05.02.19.02.11 sati22.06.06.07.11 sati08.09.22.09.11 sati
Analiza 309.02.23.02.12 sati28.06.12.07.11 sati06.09.20.09.11 sati
Algoritmi i strukture podataka01.02.15.02.11 sati30.06.14.07.11 sati13.09.27.09.8 sati
Proceduralno programiranje08.02.22.02.14 sati29.06.13.07.14 sati06.09.20.09.14 sati
Historija matematike11.02.25.02.12 sati02.07.16.07.10 sati10.09.24.09.10 sati
Primjena računara u nastavi03.02.17.02.13 sati02.07.16.07..13 sati10.09.24.09.13 sati
Euklidska geometrija 210.02.24.02.11 sati25.06.09.07.11 sati03.09.17.09.11 sati
02.02.16.02.8 sati28.06.12.07.8 sati09.09.23.09.8 sati
08.02.22.02.12 sati22.06.06.07.12 sati13.09.27.09.12 sati
NOVI NPP (2.GODINA)
Aplikativni softver05.02.19.02.11 sati22.06.06.07.11 sati08.09.22.09.11 sati
Analiza 212-Feb26.02.12 sati21.06.05.07.12 sati02.09.16.09.12 sati
Euklidska geometrija 103.02.17.02.12 sati23.06.07.07.12 sati01.09.15.09.12 sati
Historija matematike 11.02.25.02.12 sati02.07.16.07.10 sati10.09.24.09.10 sati
Engleski jezik 111.02.25.02.10 sati01.07.15.07.10 sati13.09.27.09.10 sati
Primjena računara u nastavi03.02.17.02.13 sati02.07.16.07..13 sati10.09.24.09.13 sati
Aplikativni softver05.02.19.02.11 sati22.06.06.07.11 sati08.09.22.09.11 sati
Algoritmi i strukture podataka---30.06.14.07.11 sati13.09.27.09.8 sati
Proceduralno programiranje---29.06.13.07.14 sati06.09.20.09.14 sati
Euklidska geometrija 2---25.06.09.07.11 sati03.09.17.09.11 sati
Analiza 3---28.06.12.07.11 sati06.09.20.09.11 sati
Didaktika---23.06.07.07.9 sati06.09.20.09.9 sati
Engleski j jezik 2---1.07.15.07.10 sati13.09.27.09.10 sati
* MF-Mašinski fakultet; RC-Računarski centar

III GODINA

PredmetJanuarsko-februarski rokJunsko-julski rokSeptembarski rok
I terminII terminVrijemeI terminII terminVrijemeI terminII terminVrijeme
Didaktika 02.02.16.02.9 sati23.06.07.07.9 sati06.09.20.09.9 sati
Numerička matematika 1 02.02.16.02.12 sati21.06.05.07.12 sati31.08.14.09.12 sati
Teorija grafova03.02.17.02.13 sati02.07.16.07.13 sati10.09.24.09.13 sati
Vjerovatnoća i statistika05.02.19.02.10:0025.06.09.07.10 sati03.09.17.09.11 sati
Objektno orijentisano programiranje10.02.24.02.14 sati25.06.09.07.14 sati03.09.17.09.14 sati
Psihologija odgoja i obrazovanja01.02.15.02.10 sati28.06.12.07.9 sati07.09.21.09.9 sati
Web dizajn03.02.17.02.14 sati25.06.09.07.14 sati08.09.22.09.14 sati
Numerička matematika 211.02.25.02.10 sati02.07.16.07.10 sati06.09.20.09.11 sati
Sigurnost informacionih sistema09.02.23.02.9 sati28.06.12.07.9 sati09.09.23.09.12 sati
Diferencijalne jednačine09.02.23.02.12 sati28.06.12.07.12 sati10.09.24.09.11 sati
Diferencijalna geometrija12-Feb26.02.12 sati21.06.05.07.12 sati02.09.16.09.12 sati
05.02.19.02.15 sati29.06.13.07.15 sati01.09.15.09.15 sati
* MF-Mašinski fakultet;

IV GODINA

PredmetJanuarsko-februarski rokJunsko-julski rokSeptembarski rok
I terminII terminVrijemeI terminII terminVrijemeI terminII terminVrijeme
Metodika nastave matematike 105.02.19.02.10:0025.06.09.07.10 sati03.09.17.09.10 sati
Računarska grafika02.02.16.02.15 sati23.06.07.07.15 sati06.09.20.09.15 sati
Metodika nastave informatike 101.02.15.02.11 sati28.06.12.07.11 sati08.09.22.09.11 sati
Linearna algebra12.02.26.02.12:0002.07.16.07.12:0010.09.24.09.12:00
Baze podataka 104.02.18.02.14 sati21.06.05.07.14 sati01.09.15.09.14 sati
Metodika nastave informatike 201.02.15.02.11 sati28.06.12.07.11 sati08.09.22.09.11 sati
Metodika nastave matematike 212.02.26.02.10:0002.07.16.07.10:0010.09.24.09.10:00
Baze podataka 202.02.16.02.15 sati28.06.12.07.15 sati01.09.15.09.15 sati
Operaciona istraživanja03.02.17.02.12 sati22.06.06.07.12 sati09.09.23.09.9 sati
Matematičko programiranje02.02.16.02.9 sati21.06.05.07.9 sati31.08.14.09.9 sati
08.02.22.02.11 sati21.06.05.07.11 sati07.09.21.09.11 sati
09.02.23.02.11 sati28.06.13.07.11 sati09.09.23.09.11 sati
10.02.24.02.11 sati29.06.14.07.12 sati10.09.24.09.11 sati
11.02.25.02. 12 sati02.07.16.07.12 sati10.09.24.09.12 sati
* MF-Mašinski fakultet;
Back To Top