skip to Main Content
Print Friendly, PDF & Email

UNIVERZITET U ZENICI, FILOZOFSKI  FAKULTET
ODSJEK: MATEMATIKA I INFORMATIKA
10.02.2017.

 

RASPORED NASTAVE U LJETNOM SEMESTRU ŠKOLSKE 2016/2017. GODINE

( 1. GODINA)

 

Vrijeme Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota
8-9  

Analitička geometrija (P)

 

9-10

Elementarna matematika II (P)

prof. dr Dževad Burgić

Analiza I (P)

prof. dr Dževad Burgić

 

Principi programiranja (P)

prof. dr Senad Balić

 
10-11
11-12

Analitička geometrija (P)

doc.dr Almir Huskanović

Principi programiranja (V)

v.as. Ernad Bešlagić

Engleski jezik 1 (P)

 

Njemački jezik 1 (V)

as. Slobodanka Omerović

12-13

Analiza I (V)

as. Adnan Krdžalić

Engleski jezik 1 (P)

 

13-14

Elementarna matematika II (V)

v.as.dr Naida Bikić

14-15  
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20  

Napomene:

 • Predavanja i vježbe iz predmeta Principi programiranja će se održavati na Mašinskom fakultetu.

 

 

( 2. GODINA)

 

Vrijeme Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota
8-9

Euklidska geometrija II (V)

ass.Mediha Piljug

Euklidska geometrija II (P)

 

9-10
10-11

Analiza 3 (P)

 

11-12

Proceduralno programiranje (P)

 

Primjena rač. u nastavi (V)

as. Emin Bešo

12-13

Proceduralno programiranje (V)

ass. Edin Tabak

Historija matematike (P)

prof. dr Dževad Zečić

13-14

Algoritmi i strukture podataka (P)

 

Primjena računara u nastavi (P)

 

Analiza 3 (V)

as. Adnan Krdžalić

14-15

Algoritmi i strukture podataka (V)

ass. Edin Tabak

15-16
16-17
17-18
18-19
19-20

Napomene:

 • Predavanja iz predmeta Algoritmi i strukture podataka će se održavati svakih 14 dana (prvo predavanje: ??.02.2017.)
 • Predavanja iz predmeta Primjena računara u nastavi će se održavati svakih 14 dana (prvo predavanje: 02.2017.)
 • Predavanja iz predmeta Analiza 3 će se održavati svakih 14 dana (prvo predavanje: 02.2017.)
 • Predavanja iz predmeta Euklidska geometrija II će se održavati svakih 14 dana (prvo predavanje: 02.2017.)

 

 

( 3. GODINA)

 

Vrijeme Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota
8-9

Psihologija odgoja i obrazovanja (P)

prof.dr Dženan Skelić

9-10        

Obrazovanje na daljinu (V)

prof.dr Samra Mujačić

 
10-11  
11-12

Diferencijalne jednačine (P)

prof. dr Dževad Burgić

Diferencijalne jednačine (V)

as. Adnan Krdžalić

12-13

Diferencijalna geometrija (P)

prof. dr Dževad Burgić

13-14

Baze podataka I (P)

 

 

Baze podataka I (V)

ass. Edin Tabak

14-15

Matematičko programiranje (P)

 

Matematičko programiranje

(V)

v.as. Safet Hamedović

15-16

Obrazovanje na daljinu (P)

 

16-17

Diferencijalna geometrija (V)

as. Amra Hrustanović

17-18
18-19
19-20

 Napomene:

 • Predavanja iz predmeta Baze podataka I će se održavati svakih 14 dana (prvo predavanje: 02.2017.).
 • Predavanja iz predmeta Matematičko programiranje će se održavati svakih 14 dana (prvo predavanje: 02.2017.).
 • Predavanja iz predmeta Obrazovanje na daljinu će se održavati svakih 14 dana (prvo predavanje: ??.02.2017.).

 

 

( 4. GODINA)

 

Vrijeme Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota
8-9    

Metodika nastave matematike II (P)

 

 
9-10
10-11

Metodika nastave matematike II (P)

doc.dr Almir Huskanović

Baze podataka II (V)

ass. Edin Tabak

11-12

Numerička matematika III (P)

 

12-13

Numerička matematika III (V)

v.as. Safet Hamedović

13-14

Baze podataka II (P)

 

 

Metodika nastave informatike II (P)

 

Operaciona istraživanja (V)

as. Adnan Krdžalić

14-15

Operaciona istraživanja (P)

 

15-16
16-17
17-18
18-19
19-20

Napomene:

 • Predavanja iz predmeta Baze podataka II će se održavati svakih 14 dana (prvo predavanje: 02.2017.).
 • Predavanja iz predmeta Metodika nastave informatike II će se održavati svakih 14 dana (prvo predavanje: 02.2017.).
 • Predavanja iz predmeta Operaciona istraživanja će se održavati svakih 14 dana (prvo predavanje: 02.2017.).
 • Predavanja iz predmeta Numerička matematika III će se održavati svakih 14 dana (prvo predavanje: 03.2017.).

 

 

(Računarski kabinet)

 

Vrijeme Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota
8-9

doc. dr Edin Tabak

(P)

9-10        

Obrazovanje na daljinu (V)

prof.dr Samra Mujačić

 
10-11

Baze podataka II (V)

ass. Edin Tabak

11-12

Proceduralno programiranje (P)

 

Primjena računara u nastavi (V)

as. Emin Bešo

12-13

Proceduralno programiranje (v)

ass. Edin Tabak

13-14 Baze podataka I (P)

Baze podataka II (P)

 

Primjena računara u nastavi (P)

 

 

Metodika nastave informatike II (P)

 

Baze podataka I (V)

ass. Edin Tabak

14-15

Algoritmi i strukture podataka (V)

ass. Edin Tabak

15-16

Obrazovanje na daljinu (P)

 

16-17
17-18
18-19
19-20

 

 Šef Odsjeka:
Prof. dr Dževad Burgić

Back To Top