skip to Main Content

Rezultati završnog dijela ispita iz Metodike nastave matematike I i Analitičke geometrije

UNIVERZITET U ZENICI
FILOZOFSKI FAKULTET
ODSJEK MATEMATIKA – INFORMATIKA

Rezultati završnog dijela ispita iz Metodike nastave matematike I i Analitičke geometrije

Završni dio ispita iz Metodike nastave matematike I  položile su studentice:

  1. Valentić Azra
  2. Šehović Zerina
  3. Spahić Nadira
  4. Bureković Naida

Završni dio ispita iz Analitičke geometrije položio je Dizdarević Mahir.
Uvid u radove i upis ocjena će se obaviti u srijedu, 21. 2. 2018.  u 14 h.

Predmetni nastavnik
Dr. sc. Almir Huskanović, docent

 

Print Friendly, PDF & Email
Back To Top