skip to Main Content

Rezultati prvog parcijalnog pismenog ispita iz predmeta Analiza 1, 17.04.2018

UNIVERZITET U ZENICI
FILOZOFSKI FAKULTET
ODSJEK: MATEMATIKA I INFORMATIKA

Rezultati prvog parcijalnog pismenog ispita iz predmeta Analiza 1, 17.04.2018

Ime i prezime Bodovi(max. 20)
Narcisa Hadžajlić 18.5
Nerma Topalović 13
Muamer Huskanović 11.5
Amina Zekan 10
Emra Fetić 5.5
Edina Žigonja 2.5

Završni-usmeni dio ispita će se održati u četvrtak 26.04.2018. od 14:00   sati na FF. Uvid u radove planiran je u utorak 24.04.2018. od 13:30 do 14:30 sati na FF.

Zenica, 17.04.2018

Predmetni nastavnik:
Vanr. Prof. Dr. Dževad Burgić

Print Friendly, PDF & Email
Back To Top