skip to Main Content

Rezultati pismenog ispita(P2) iz predmeta Analitička geometrija, održanog 10.06.2019.:

UNIVERZITET U ZENICI, FILOZOFSKI FAKULTET

ODSJEK ZA MATEMATIKU I INFORMATIKU

Rezultati pismenog ispita(P2) iz predmeta Analitička geometrija,

održanog 10.06.2019.:

Prezime i ime

Broj bodova

(od mogućih 20)

Ukupno, P1+P2

(od mogućih 40)

1.   Zekan Amina 13 25

 

Usmeni ispit će se održati prema dogovoru sa predmetnim nastavnikom.

Predmetni nastavnik
Doc. dr. sc. Naida Bikić

Print Friendly, PDF & Email
Back To Top