skip to Main Content

Rezultati pismenog ispita iz predmeta Analiza 2, Analiza 3 i Diferencijalne jednačine

UNIVERZITET U ZENICI
FILOZOFSKI FAKULTET
ODSJEK: MATEMATIKA I INFORMATIKA

Rezultati pismenog ispita iz predmeta Analiza 2, Analiza 3 i Diferencijalne jednačine

Analiza 2:

Ime i prezime II parcijalni (max. 20)
Benada Šljivo 4

Analiza 3:

Ime i prezime Bodovi(max. 20)
Emina Bašić 13
Enisa Kovač 12
Amina Koluh 10*
Nadira Čehić 10*
Lejla Karać 8.5
Ermin Dedić 6
Ajdin Škulj 6
Amra Krnjić 5
Kimeta Delić 4.5

Diferencijalne jednačine:

Ime i prezime Bodovi(max. 20)
Muhamed Čolaković 14.5
Seida Duranović 12.5
Samira Bišić 12

Završni-usmeni dio ispita će se održati u četvrtak 26.04.2018. od 14:00   sati na FF. Uvid u radove planiran je u srijedu 25.04.2018. od 13:00 do 14:00 sati na FF.

Zenica, 20.04.2018

Predmetni nastavnik:
Vanr. Prof. Dr. Dževad Burgić

Print Friendly, PDF & Email
Back To Top