skip to Main Content

Rezultati pismenog dijela ispita-parcijalnih iz predmeta Analiza II

UNIVERZITET U ZENICI
FILOZOFSKI FAKULTET
ODSJEK: MATEMATIKA I INFORMATIKA

Rezultati pismenog dijela ispita-parcijalnih iz predmeta Analiza II

II parcijalni:

Ime i prezime Bodovi(max. 20) Ukupno (max-40)
Narcisa Hadžajlić 16,0 35,0
Edina Žigonja 6,0 17,0=N.D
Emra Fetić 6,0 20,0

I parcijalni:

Ime i prezime Bodovi(max. 20)
Amina Zekan 1,0

Uvid u radove planiran je u srijedu 16.01.2019. u 11:15 sati na FF.
Završni-usmeni dio ispita je planiran za petak 18.01.2019. godine u 9.15 na FF.

Zenica, 14.01.2019.godine

Predmetni nastavnik:
Dr.sci. Dževad Burgić, vanr.profesor

 

 

 

 

 

 

 

 

Zenica, 12.01.2019.                                                                           Predmetni nastavnik:

Vanr. Prof. Dr. Dževad Burgić

Print Friendly, PDF & Email
Back To Top