skip to Main Content

Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Operaciona istraživanja

UNIVERZITET U ZENICI
FILOZOFSKI FAKULTET
ODSJEK: MATEMATIKA I INFORMATIKA

Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Operaciona istraživanja

Pismeni dio ispita iz predmeta Operaciona istraživanja niko nije položio. Uvid u radove planiran je u ponedeljak 19.02.2018. od 12:30 do 13:00 sati na FF.

Print Friendly, PDF & Email
Back To Top