skip to Main Content

Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Operaciona istraživanja

UNIVERZITET U ZENICI
FILOZOFSKI FAKULTET
ODSJEK: MATEMATIKA I INFORMATIKA

Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Operaciona istraživanja

Ime i prezime  
Ilhana Đulan 69%
Mirza Hodžić 58%

Uvid u radove planiran je u četvrtak 27.12.2018. u 13:15 sati na FF.

Print Friendly, PDF & Email
Back To Top