skip to Main Content

Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Diferencijalne jednačine

UNIVERZITET U ZENICI
FILOZOFSKI FAKULTET
ODSJEK: MATEMATIKA I INFORMATIKA

Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Diferencijalne jednačine

Ime i prezime I parcijalni II parcijalni Ukupno
Seida Duranović 12.5 13.5 26
Samira Bišić 12 10 22
Muhamed Čolaković 14.5 6 20.5
Ivan Varešković ???? 6 ????

 

Ime i prezime Bodovi(max. 40)
Elma Kokić 22.5

 

Ime i prezime I parcijalni
Elma Husetović 14.5
Hamza Duranović 12

Završni-usmeni dio ispita je u četvrtak 14.06.2018. u 9 sati na FF.

Print Friendly, PDF & Email
Back To Top