skip to Main Content

Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Diferencijalne jednačine

UNIVERZITET U ZENICI
FILOZOFSKI FAKULTET
ODSJEK: MATEMATIKA I INFORMATIKA

Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Diferencijalne jednačine

Integralno:

Ime i prezime Bodovi (max. 40)
Mahir Dizdarević 20
Benada Šljivo 16,5

Parcijalno:

Ime i prezime II parcijalni (max. 20)  
Emina Bašić 12,5

Uvid u radove planiran je u utorak 10.09.2019. u 12:00 sati na MF.
Završni-usmeni dio ispita je planiran za četvrtak 19.09.2019.godine u 9.30 na FF.

Zenica, 09.09.2019.

Predmetni nastavnik:
Vanr. prof. dr. Dževad Burgić

Print Friendly, PDF & Email
Back To Top