skip to Main Content

Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Analiza 2 i Diferencijalne jednačine

UNIVERZITET U ZENICI
FILOZOFSKI FAKULTET
ODSJEK: MATEMATIKA I INFORMATIKA

Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Analiza 2 i Diferencijalne jednačine

 Analiza 2:

Ime i prezime Bodovi(max. 40) Zadaća Ukupno
Amina Koluh 21 7.5 28.5
Kimeta Delić 20 7.5 27.5
Alić Samira 16 4.5  

 

Diferencijalne jednačine:

Ime i prezime Bodovi(max. 40)
Musić Mirela 16.5
Emir Čengić 14
Katarina Vuleta 5

Završni-usmeni dio ispita će se održati 15.02.2018. od 09:00 sati na FF. Uvid u radove je planiran 15.02.2018. od 09:00 sati na FF.

Print Friendly, PDF & Email
Back To Top