skip to Main Content

Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Analiza 1 i Analiza 3

UNIVERZITET U ZENICI
FILOZOFSKI FAKULTET
ODSJEK: MATEMATIKA I INFORMATIKA

Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Analiza 1 i Analiza 3

Analiza 1:

Ime i prezime Bodovi(max. 40)
Amina Zekan 14

Analiza 3:

Ime i prezime Bodovi(max. 50)
Elma Husetović 25
Leonardo Jurešić 15

Završni-usmeni dio ispita će se održati u četvrtak 15.02.2018. u 09:00 sati na FF. Uvid u radove planiran je u ponedeljak od 12:30 do 13:00 sati na FF.

Zenica, 13.02.2018.

Predmetni nastavnik:
Vanr. Prof. Dr. Dževad Burgić

Print Friendly, PDF & Email
Back To Top