skip to Main Content

Rezultati pismenog dijela ispita iz Euklidske geometrije 2, rađen 03.07.2018.

UNIVERZITET U ZENICI
FILOZOFSKI FAKULTET
MATEMATIKA I INFORMATIKA

Rezultati pismenog dijela ispita iz Euklidske geometrije 2,
rađen 03.07.2018.

  1. Buljubašić Erna 17/40
  2. Krnjić Amra 8/40
  3. Zekan Amina 6/40

Uvid u radove je u petak 06.07.2018. u 8:30. Završni ispit je u ponedjeljak 09.07.2018. godine u 10 sati.

Predmetni nastavnik
Doc.dr.sc. Naida Bikić

Print Friendly, PDF & Email
Back To Top