skip to Main Content

Rezultati parcijalnih ispita (pismenog dijela ispita) iz predmeta ANALIZA III

Univerzitet u Zenici
Filozofski fakultet
Odsjek: Matematika i informatika

Rezultati drugog parcijalnog pismenog dijela ispita iz predmeta
ANALIZA III

  IME PREZIME 1. zadatak 2. zadatak 3.zadatak UKUPNO
1. Narcisa Hadžajlić 6 7 3 16
2. Muamer Huskanović 3 7 3 13

Rezultati prvog parcijalnog pismenog dijela ispita iz predmeta
ANALIZA III

  IME PREZIME 1. zadatak 2. zadatak 3.zadatak UKUPNO
1. Adila Selimanović 6 3 4 13

 

Uvid u radove u utorak, 11.06.2019.godine u 13 h.

Usmeni ispita je planiran za utorak 18.06.2019.godine u 9.30 na FF.

Zenica, 10.06.2019.godine

Predmetni nastavnik:
prof. dr Dževad Burgić

Print Friendly, PDF & Email
Back To Top