skip to Main Content

Rezultati drugog parcijalnog pismenog dijela ispita iz predmeta DIFERENCIJALNA GEOMETRIJA

Univerzitet u Zenici
Filozofski fakultet
Odsjek: Matematika i informatika

Rezultati drugog parcijalnog pismenog dijela ispita iz predmeta
DIFERENCIJALNA GEOMETRIJA

  IME PREZIME 1. zadatak 2. zadatak 3.zadatak UKUPNO
1. Amra Krnjić 7 6 7 20
2. Emina Bašić 7 6 7 20
3. Amina Selimspahić 7 6 7 20
4. Ajdina Dizdarević 0 5 5 10
5. Amina Koluh 7 6 7 20
6. Ajdin Škulj 1 2 7 10
7. Benada Šljivo 3 6 7 16
8. Kimeta Delić 0 6 7 13
9. Samira Alić 0 6 0 6

Rezultati drugog parcijalnog pismenog dijela ispita iz predmeta
DIFERENCIJALNA GEOMETRIJA

  IME PREZIME 1. zadatak 2. zadatak 3.zadatak UKUPNO
1. Samira Alić 6 3 3 12

Završni-usmeni dio ispita je planiran za utorak 18.06.2019. godine u 9.30 na FF.

Zenica, 10.06.2019. godine

Predmetni nastavnik:
Dr.sci. Dževad Burgić, vanr.profesor

Print Friendly, PDF & Email
Back To Top