skip to Main Content

LINEARNA ALGEBRA Rezultati pismenog ispita rađenog 14.02.2019. godine

Univerzitet u Zenici
Filozofski fakultet
Odsjek: Matematika i informatika

LINEARNA ALGEBRA
Rezultati pismenog ispita rađenog 14.02.2019. godine

II parcijalni ispit:

  1. Čamdžić Azra 20/ 25b

Ukupni rezultati (I+II parcijalni):

  1. Čamdžić Azra 33,75 / 50b

Integralni ispit:

  1. Horić Sead 25 / 50b

Uvid u radove je u utorak19.02.2019. u 10:00.

Predmetni nastavnik:
doc.dr Hermina Alajbegović

Print Friendly, PDF & Email
Back To Top