skip to Main Content

Izmjena termina usmenih ispita kod prof. dr. Fatiha Destovića

UNIVERZITET U ZENICI
FILOZOFSKI FAKULTET
ODSJEK: MATEMATIKA I INFORMATIKA

Usmeni ispiti iz predmeta:

  • VJEROVATNOĆA I STATISTIKA,
  • OPERACIONA ISTRAŽIVANJA,
  • NUMERIČKA MATEMATIKA 3

biće održani u petak, 12.07.2019., u 10:00.

Prof. dr Fatih Destović

Back To Top