skip to Main Content

Pismeni ispit (održan 05.07.2019.) iz predmeta MATEMATIČKO PROGRAMIRANJE

UNIVERZITET U ZENICI
FILOZOFSKI FAKULTET
ODSJEK: MATEMATIKA I INFORMATIKA

Pismeni ispit (održan 05.07.2019.) iz predmeta
MATEMATIČKO PROGRAMIRANJE

položili su:

  1. Čamdžić Azra, 88%,
  2. Čolaković Muhamed, 65%,
  3. Bašić Anida,                         65%,
  4. Mašić Lejla,                         55%,
  5. Karać Lejla, 50%,
  6. Čehić Nadira, 50%.

Usmeni ispit će biti održan prema dogovoru sa predmetnim nastavnikom.

Predmetni nastavnik
doc.dr Hermina Alajbegović

Back To Top