skip to Main Content

Pismeni ispit, održan 04.07.2019.,  iz predmeta NUMERIČKA MATEMATIKA 2

UNIVERZITET U ZENICI
FILOZOFSKI FAKULTET
ODSJEK: MATEMATIKA I INFORMATIKA

Pismeni ispit, održan 04.07.2019.,  iz predmeta
NUMERIČKA MATEMATIKA 2

položili su

  1. Alić Samira, 55%,
  2. Dizdarević Mahir, 55%.

 Usmeni ispit će biti održan prema dogovoru sa predmetnim nastavnikom.

Predmetni nastavnik:
doc.dr Ismet Kalčo

 

Back To Top