skip to Main Content

Filozofski fakultet učestvovao je u kampanji “16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja”

Filozofski fakultet Univerziteta u Zenici I ove  godine sudjelovao je u nizu aktivnosti s ciljem problematiziranja tema poput borbe za ljudska prava I diskriminacije, čime nastavlja dugogodišnju praksu učešća u dijalogu o važnim društvenim pitanjima. U saradnji sa TPO Fondacijom iz Sarajeva, u sklopu kampanje “16 dana aktivizma”, provedena je edukativna radionica za studente 4. godine Odsjeka za kulturalne studije. U radionici je učestvovalo ukupno 10 studentica I studenata koji su bili podijeljeni na “mušku” I “žensku” grupu s ciljem dobijanja ulaznih podataka za radionicu.

Radionice su se sastojale od tri dijela. U prvom dijelu moderator je održao uvodno predavanje na temu rodno zasnovanog I vršnjačkog nasilja, prvenstveno se fokusirajući na mjesta primarne I sekundarne socijalizacije. U drugom dijelu studenti su na flip-chart papirima pisali osobine karakteristične za muški I ženski spol, nakon čega se vodila diskusija o razlozima za odvajanje istih. U trećem dijelu studenti su pogledali medijske sadržaje edicije Bauk Feminauk, nakon čega se vodila diskusija o štetnosti stereotipa, primjerima diskriminacije u različitim privatnim i javnim sferama. U zaključnom dijelu studentice i studenti sumirali su da odvajanje ljudskih osobina na “muške” i “ženske” nije utemeljno ni biološkom ni društvenom konstrukcijom, te da su svi rodni identiteti, rezultat pregovaranja između različitih nivoa i procesa socijalizacije.

 

Print Friendly, PDF & Email
Back To Top