skip to Main Content
I semestar
 
NASTAVNI PLAN STUDIJSKOG PROGRAMA ODSJEKA ZA B/H/S JEZIK I KNJIŽEVNOST
Šifra predmeta R.br. NAZIV PREDMETA 1. semestar (zimski)
P V LV ECT(A)S
04K03-519   Fonetika i fonologija 2 2 4
04K03-520   Norma jezika 3 2,5
04K03-521   Uvod u lingvistiku I 2 3,5
04K03-522   Akademska pismenost 1 1 1 2,5
04K03-523   Teorija književnosti I 3 2 6
04K03-524   Književnost BiH I 3 2 5
    Filozofija 2 3
04K03-525   Strani jezik I (engleski) 1 2 3,5
04K03-526 Strani jezik I (njemački)
    Broj sati u sedmici P/V/LV 14 12  
  Ukupan broj sati u sedmici 26  
  Ukupan broj kreditnih bodova   30
II semestar
 
NASTAVNI PLAN STUDIJSKOG PROGRAMA ODSJEKA ZA B/H/S JEZIK I KNJIŽEVNOST
Šifra predmeta R.br. NAZIV PREDMETA 2. semestar (ljetni)
P V LV ECT(A)S
04K03-527   Morfologija 3 4 6
04K03-528   Uvod u lingvistiku II 2 3,5
04K03-529   Akademska pismenost II 1 1 3,5
04K03-530   Teorija književnosti II 3 2 5
04K03-531   Usmena književnost interliterarne južnoslavenske zajednice 2 2 4,5
    Pedagogija 2 1 4
04K03-532   Strani jezik II  (engleski) 1 1 3,5
04K03-533 Strani jezik II (njemački)
    Broj sati u sedmici P/V/LV 14 11  
  Ukupan broj sati u sedmici 25  
  Ukupan broj kreditnih bodova   30
III semestar
 
NASTAVNI PLAN STUDIJSKOG PROGRAMA ODSJEKA ZA B/H/S JEZIK I KNJIŽEVNOST
Šifra predmeta R.br. NAZIV PREDMETA 3. semestar (zimski)
P V LV ECT(A)S
04K03-534   Tvorba riječi 1 1 2,5
04K03-535   Staroslavenski jezik I 1 3 4
04K03-536   Dijalektologija 2 2 4
04K03-537   Osnovi akcentologije 2 2,5
04K03-538   Uvod u svjetsku književnost I 2 1 4,5
04K03-539   Književnost BiH II       2 1 3,5
04K03-540   Umijeće interpretacije poezije 2 2 5
    Psihologija 2 1 4
    Broj sati u sedmici P/V/LV 12 13  
  Ukupan broj sati u sedmici 25  
  Ukupan broj kreditnih bodova   30
IV semestar
 
NASTAVNI PLAN STUDIJSKOG PROGRAMA ODSJEKA ZA B/H/S JEZIK I KNJIŽEVNOST
Šifra predmeta R.br. NAZIV PREDMETA 4. semestar (ljetni)
P V LV ECT(A)S
04K03-541   Staroslavenski jezik II 1 3 4
04K03-542   Leksikologija 2 2 4
04K03-543   Onomastika 2 3,5
04K03-544   Frazeologija 2 3,5
04K03-545   Uvod u svjetsku književnost II 3 2 5,5
04K03-546   Književnost za djecu 2 2 4,5
04K03-547   Južnoslavenske književnosti I 2 2 5
    Broj sati u sedmici P/V/LV 14 11  
  Ukupan broj sati u sedmici 25  
  Ukupan broj kreditnih bodova   30
V semestar
 
NASTAVNI PLAN STUDIJSKOG PROGRAMA ODSJEKA ZA B/H/S JEZIK I KNJIŽEVNOST
Šifra predmeta R.br. NAZIV PREDMETA 5. semestar (zimski)
P V LV ECT(A)S
04K03-548   Sintaksa I 2 3 5
04K03-549   Historija jezika I 2 2 5
04K03-570   Jezici u kontaktu (izborni predmet iz jezika)

 

 

2

 

 

1

3
04K03-571 Jezik bosanske epigrafike (izborni predmet iz jezika)
04K03-572 Pravopis i pravogovor u nastavi (izborni predmet iz jezika)
04K03-550   Uvod u svjetsku književnost III 2 1 4
04K03-551   Južnoslavenske književnosti II 2 2 4
04K03-552   Književnost BiH III 2 1 3,5
04K03-573   Književno djelo Meše Selimovića (izborni predmet iz književnosti) 2 1 3
04K03-574 Jezik, kultura i književna djela bosanskih franjevaca (izborni predmet iz književnosti)
04K03-575 Bosanskohercegovačka kritika i esejistika (izborni predmet iz književnosti)          
    Didaktika 2 1 2,5
    Broj sati u sedmici P/V/LV 16 12  
  Ukupan broj sati u sedmici 28  
  Ukupan broj kreditnih bodova   30
VI semestar
 
NASTAVNI PLAN STUDIJSKOG PROGRAMA ODSJEKA ZA B/H/S JEZIK I KNJIŽEVNOST
Šifra predmeta R.br. NAZIV PREDMETA 6. semestar (ljetni)
P V LV ECT(A)S
04K03-553   Sintaksa II 1 2 3
04K03-554   Historija jezika II 2 2 3,5
04K03-555   Sociolingvistika 2 3
04K03-576   Bosanski jezik u osmanskom periodu (izborni predmet iz jezika) 2 1 3
04K03-577 Poetska gramatika usmenog stvaralaštva (izborni predmet iz jezika)
04K03-578 Primijenjena sintaksa (izborni predmet iz jezika)
04K03-556   Književnost BiH IV 2 1 3,5
04K03-557   Južnoslavenske književnosti III 2 2 4
04K03-558   Književno djelo Ive Andrića 1 1 3
04K03-579   Savremene teorije romana (izborni predmet iz književnosti) 2 1 3
04K03-580 Poetika putopisa (izborni predmet iz književnosti)
04K03-581 Uvod u naratologiju (izborni predmet iz književnosti)
04K03-559   Metodika nastave jezika i književnosti I 2 2 4
    Broj sati u sedmici P/V/LV 16 12  
  Ukupan broj sati u sedmici 28  
  Ukupan broj kreditnih bodova   30
VII semestar
 
NASTAVNI PLAN STUDIJSKOG PROGRAMA ODSJEKA ZA B/H/S JEZIK I KNJIŽEVNOST
Šifra predmeta R.br. NAZIV PREDMETA 7. semestar (zimski)
P V LV ECT(A)S
04K03-560   Sintaksa III 1 2 4,5
04K03-561   Poredbena gramatika slavenskih jezika 2 1 4,5
04K03-582   Lingvistika teksta (izborni predmet iz jezika) 2 1 3
04K03-583 Jezik, politika i struka (izborni predmet iz jezika)
04K03-584 Ishodi učenja u nastavi maternjeg jezika (izborni predmet iz jezika)
04K03-562   Književnost BiH V 3 2 5,5
04K03-563   Rodni identiteti u bosanskohercegovačkoj književnosti 2 2 4
04K03-585   Interkulturalno izučavanje književnosti (izborni predmet iz književnosti) 2 1 3
04K03-586 Feminizam i postfeminizam (izborni predmet iz književnosti)
04K03-587 Poetika Maka Dizdara (izborni predmet iz književnosti)
04K03-564   Metodika nastave jezika i književnosti II 2 2 5,5
    Broj sati u sedmici P/V/LV 14 11  
  Ukupan broj sati u sedmici 25  
  Ukupan broj kreditnih bodova   30
VIII semestar
 
NASTAVNI PLAN STUDIJSKOG PROGRAMA ODSJEKA ZA B/H/S JEZIK I KNJIŽEVNOST
Šifra predmeta R.br. NAZIV PREDMETA 8. semestar (ljetni)
P V LV ECT(A)S
04K03-565   Semantika 2 4
04K03-566   Stilistika 2 2 5
04K03-588   Analiza diskursa (izborni predmet iz jezika) 2 1 3
04K03-589 Jezik medija (izborni predmet iz jezika)
04K03-590 Pragmalingvistika (izborni predmet iz jezika)
04K03-567   Uvod u književne teorije XX stoljeća 3 2 5
04K03-568   Postkolonijalne perspektive čitanja bosanskohercegovačke književnosti 2 2 4
04K03-591   Psihoanaliza i  književni tekst (izborni predmet iz književnosti) 2 1 3
04K03-592 Književnost i film (izborni predmet iz književnosti)
04K03-593 Književnost i medijski žanrovi (izborni predmet iz književnosti)
04K03-569   Završni dodiplomski rad 6
    Broj sati u sedmici P/V/LV 13 8  
  Ukupan broj sati u sedmici 21  
  Ukupan broj kreditnih bodova   30
Back To Top