skip to Main Content
I semestar
NASTAVNI PLAN STUDIJSKOG PROGRAMA ODSJEKA ZA B/H/S JEZIK I KNJIŽEVNOST
Šifra predmeta R.br. NAZIV PREDMETA 1. semestar (zimski)
P V LV ECT(A)S
04K03-519 Fonetika i fonologija 2 2 4
04K03-520 Norma jezika 3 2,5
04K03-521 Uvod u lingvistiku I 2 3,5
04K03-522 Akademska pismenost 1 1 1 2,5
04K03-523 Teorija književnosti I 3 2 6
04K03-524 Književnost BiH I 3 2 5
Filozofija 2 3
04K03-525 Strani jezik I (engleski) 1 2 3,5
04K03-526 Strani jezik I (njemački)
Broj sati u sedmici P/V/LV 14 12
Ukupan broj sati u sedmici 26
Ukupan broj kreditnih bodova 30
II semestar
NASTAVNI PLAN STUDIJSKOG PROGRAMA ODSJEKA ZA B/H/S JEZIK I KNJIŽEVNOST
Šifra predmeta R.br. NAZIV PREDMETA 2. semestar (ljetni)
P V LV ECT(A)S
04K03-527 Morfologija 3 4 6
04K03-528 Uvod u lingvistiku II 2 3,5
04K03-529 Akademska pismenost II 1 1 3,5
04K03-530 Teorija književnosti II 3 2 5
04K03-531 Usmena književnost interliterarne južnoslavenske zajednice 2 2 4,5
Pedagogija 2 1 4
04K03-532 Strani jezik II  (engleski) 1 1 3,5
04K03-533 Strani jezik II (njemački)
Broj sati u sedmici P/V/LV 14 11
Ukupan broj sati u sedmici 25
Ukupan broj kreditnih bodova 30
III semestar
NASTAVNI PLAN STUDIJSKOG PROGRAMA ODSJEKA ZA B/H/S JEZIK I KNJIŽEVNOST
Šifra predmeta R.br. NAZIV PREDMETA 3. semestar (zimski)
P V LV ECT(A)S
04K03-534 Tvorba riječi 1 1 2,5
04K03-535 Staroslavenski jezik I 1 3 4
04K03-536 Dijalektologija 2 2 4
04K03-537 Osnovi akcentologije 2 2,5
04K03-538 Uvod u svjetsku književnost I 2 1 4,5
04K03-539 Književnost BiH II       2 1 3,5
04K03-540 Umijeće interpretacije poezije 2 2 5
Psihologija 2 1 4
Broj sati u sedmici P/V/LV 12 13
Ukupan broj sati u sedmici 25
Ukupan broj kreditnih bodova 30
IV semestar
NASTAVNI PLAN STUDIJSKOG PROGRAMA ODSJEKA ZA B/H/S JEZIK I KNJIŽEVNOST
Šifra predmeta R.br. NAZIV PREDMETA 4. semestar (ljetni)
P V LV ECT(A)S
04K03-541 Staroslavenski jezik II 1 3 4
04K03-542 Leksikologija 2 2 4
04K03-543 Onomastika 2 3,5
04K03-544 Frazeologija 2 3,5
04K03-545 Uvod u svjetsku književnost II 3 2 5,5
04K03-546 Književnost za djecu 2 2 4,5
04K03-547 Južnoslavenske književnosti I 2 2 5
Broj sati u sedmici P/V/LV 14 11
Ukupan broj sati u sedmici 25
Ukupan broj kreditnih bodova 30
V semestar
NASTAVNI PLAN STUDIJSKOG PROGRAMA ODSJEKA ZA B/H/S JEZIK I KNJIŽEVNOST
Šifra predmeta R.br. NAZIV PREDMETA 5. semestar (zimski)
P V LV ECT(A)S
04K03-548 Sintaksa I 2 3 5
04K03-549 Historija jezika I 2 2 5
04K03-570 Jezici u kontaktu (izborni predmet iz jezika)

 

 

2

 

 

1

3
04K03-571 Jezik bosanske epigrafike (izborni predmet iz jezika)
04K03-572 Pravopis i pravogovor u nastavi (izborni predmet iz jezika)
04K03-550 Uvod u svjetsku književnost III 2 1 4
04K03-551 Južnoslavenske književnosti II 2 2 4
04K03-552 Književnost BiH III 2 1 3,5
04K03-573 Književno djelo Meše Selimovića (izborni predmet iz književnosti) 2 1 3
04K03-574 Jezik, kultura i književna djela bosanskih franjevaca (izborni predmet iz književnosti)
04K03-575 Bosanskohercegovačka kritika i esejistika (izborni predmet iz književnosti)          
Didaktika 2 1 2,5
Broj sati u sedmici P/V/LV 16 12
Ukupan broj sati u sedmici 28
Ukupan broj kreditnih bodova 30
VI semestar
NASTAVNI PLAN STUDIJSKOG PROGRAMA ODSJEKA ZA B/H/S JEZIK I KNJIŽEVNOST
Šifra predmeta R.br. NAZIV PREDMETA 6. semestar (ljetni)
P V LV ECT(A)S
04K03-553 Sintaksa II 1 2 3
04K03-554 Historija jezika II 2 2 3,5
04K03-555 Sociolingvistika 2 3
04K03-576 Bosanski jezik u osmanskom periodu (izborni predmet iz jezika) 2 1 3
04K03-577 Poetska gramatika usmenog stvaralaštva (izborni predmet iz jezika)
04K03-578 Primijenjena sintaksa (izborni predmet iz jezika)
04K03-556 Književnost BiH IV 2 1 3,5
04K03-557 Južnoslavenske književnosti III 2 2 4
04K03-558 Književno djelo Ive Andrića 1 1 3
04K03-579 Savremene teorije romana (izborni predmet iz književnosti) 2 1 3
04K03-580 Poetika putopisa (izborni predmet iz književnosti)
04K03-581 Uvod u naratologiju (izborni predmet iz književnosti)
04K03-559 Metodika nastave jezika i književnosti I 2 2 4
Broj sati u sedmici P/V/LV 16 12
Ukupan broj sati u sedmici 28
Ukupan broj kreditnih bodova 30
VII semestar
NASTAVNI PLAN STUDIJSKOG PROGRAMA ODSJEKA ZA B/H/S JEZIK I KNJIŽEVNOST
Šifra predmeta R.br. NAZIV PREDMETA 7. semestar (zimski)
P V LV ECT(A)S
04K03-560 Sintaksa III 1 2 4,5
04K03-561 Poredbena gramatika slavenskih jezika 2 1 4,5
04K03-582 Lingvistika teksta (izborni predmet iz jezika) 2 1 3
04K03-583 Jezik, politika i struka (izborni predmet iz jezika)
04K03-584 Ishodi učenja u nastavi maternjeg jezika (izborni predmet iz jezika)
04K03-562 Književnost BiH V 3 2 5,5
04K03-563 Rodni identiteti u bosanskohercegovačkoj književnosti 2 2 4
04K03-585 Interkulturalno izučavanje književnosti (izborni predmet iz književnosti) 2 1 3
04K03-586 Feminizam i postfeminizam (izborni predmet iz književnosti)
04K03-587 Poetika Maka Dizdara (izborni predmet iz književnosti)
04K03-564 Metodika nastave jezika i književnosti II 2 2 5,5
Broj sati u sedmici P/V/LV 14 11
Ukupan broj sati u sedmici 25
Ukupan broj kreditnih bodova 30
VIII semestar
NASTAVNI PLAN STUDIJSKOG PROGRAMA ODSJEKA ZA B/H/S JEZIK I KNJIŽEVNOST
Šifra predmeta R.br. NAZIV PREDMETA 8. semestar (ljetni)
P V LV ECT(A)S
04K03-565 Semantika 2 4
04K03-566 Stilistika 2 2 5
04K03-588 Analiza diskursa (izborni predmet iz jezika) 2 1 3
04K03-589 Jezik medija (izborni predmet iz jezika)
04K03-590 Pragmalingvistika (izborni predmet iz jezika)
04K03-567 Uvod u književne teorije XX stoljeća 3 2 5
04K03-568 Postkolonijalne perspektive čitanja bosanskohercegovačke književnosti 2 2 4
04K03-591 Psihoanaliza i  književni tekst (izborni predmet iz književnosti) 2 1 3
04K03-592 Književnost i film (izborni predmet iz književnosti)
04K03-593 Književnost i medijski žanrovi (izborni predmet iz književnosti)
04K03-569 Završni dodiplomski rad 6
Broj sati u sedmici P/V/LV 13 8
Ukupan broj sati u sedmici 21
Ukupan broj kreditnih bodova 30
Back To Top