skip to Main Content
I semestar
NASTAVNI PLAN STUDIJSKOG PROGRAMA ODSJEKA ZA B/H/S JEZIK I KNJIŽEVNOST
Šifra predmeta R.br. NAZIV PREDMETA NASTAVNIK SARADNIK
04K03-519   Fonetika i fonologija doc.dr. Alica Arnaut ass. Esmeralda Šečić  
04K03-520   Norma jezika doc.dr. Alica Arnaut ass. Jovana Jokanović  
04K03-521   Uvod u lingvistiku I van.prof.dr. Edina Solak  
04K03-522   Akademska pismenost 1 doc.dr. Alica Arnaut ass. Jovana Jokanović  
04K03-523   Teorija književnosti I van.prof.dr.Muris Bajramović ass.mr.sc.Alma Skopljak  
04K03-524   Književnost BiH I van.prof.dr.Muris Bajramović ass. Mirela Bašić, MA  
    Filozofija red.prof.dr.Željko Škuljević  
04K03-525   Strani jezik I (engleski) doc. dr. Adnan Bujak ass. Henrijeta Pašagić  
04K03-526 Strani jezik I (njemački) van.prof.dr.Belma Šator Danijela Bradarić, stručnjak iz prakse  
II semestar
NASTAVNI PLAN STUDIJSKOG PROGRAMA ODSJEKA ZA B/H/S JEZIK I KNJIŽEVNOST
Šifra predmeta R.br. NAZIV PREDMETA NASTAVNIK SARADNIK
04K03-527   Morfologija doc.dr. Alica Arnaut ass. Esmeralda Mustafić  
04K03-528   Uvod u lingvistiku II van.prof.dr. Edina Solak  
04K03-529   Akademska pismenost II doc.dr. Alica Arnaut ass. Jovana Jokanović  
04K03-530   Teorija književnosti II van.prof.dr.Muris Bajramović ass.mr.sc.Alma Skopljak  
04K03-531   Usmena književnost interliterarne južnoslavenske zajednice doc.dr.Edisa Gazetić ass.mr.sc.Alma Skopljak  
    Pedagogija van.prof.dr.Amel Alić v.ass.dr.Amer Ćaro  
04K03-532   Strani jezik II  (engleski) doc. dr. Adnan Bujak ass. Henrijeta Pašagić  
04K03-533 Strani jezik II (njemački) van.prof.dr.Belma Šator Danijela Bradarić, stručnjak iz prakse  
III semestar
NASTAVNI PLAN STUDIJSKOG PROGRAMA ODSJEKA ZA B/H/S JEZIK I KNJIŽEVNOST
Šifra predmeta R.br. NAZIV PREDMETA NASTAVNIK SARADNIK
04K03-534   Tvorba riječi van.prof.dr. Amela Šehović ass. Jovana Jokanović  
04K03-535   Staroslavenski jezik I van.prof.dr. Marijana Nikolić ass.mr.sc. Mehmed Kardaš  
04K03-536   Dijalektologija van.prof.dr. Marijana Nikolić ass. Esmeralda Šečić  
04K03-537   Osnovi akcentologije doc.dr. Alica Arnaut  
04K03-538   Uvod u svjetsku književnost I doc.dr.Nebojša Lujanović ass. Mirela Bašić, MA  
04K03-539   Književnost BiH II       doc.dr.Edisa Gazetić ass.mr.sc.Alma Skopljak  
04K03-540   Umijeće interpretacije poezije van.prof.dr.Muris Bajramović mr.Naida Osmanbegović, stručnjak iz prakse  
    Psihologija      van.prof.dr. Dženan Skelić    
IV semestar
NASTAVNI PLAN STUDIJSKOG PROGRAMA ODSJEKA ZA B/H/S JEZIK I KNJIŽEVNOST
Šifra predmeta R.br. NAZIV PREDMETA NASTAVNIK SARADNIK
04K03-541   Staroslavenski jezik II van.prof.dr. Marijana Nikolić ass.mr.sc. Mehmed Kardaš  
04K03-542   Leksikologija van.prof.dr. Edina Solak ass.Jovana Jokanović  
04K03-543   Onomastika van.prof.dr. Marijana Nikolić —-  
04K03-544   Frazeologija van.prof.dr. Edina Solak —-  
04K03-545   Uvod u svjetsku književnost II doc.dr.Nebojša Lujanović ass.mr.sc.Alma Skopljak  
04K03-546   Književnost za djecu doc.dr.Edisa Gazetić ass. Mirela Bašić, MA  
04K03-547   Južnoslavenske književnosti I doc.dr.Edisa Gazetić doc.dr.Edisa Gazetić  
V semestar
NASTAVNI PLAN STUDIJSKOG PROGRAMA ODSJEKA ZA B/H/S JEZIK I KNJIŽEVNOST
Šifra predmeta R.br. NAZIV PREDMETA NASTAVNIK SARADNIK
04K03-548   Sintaksa I doc.dr. Alica Arnaut ass. Esmeralda Šečić  
04K03-549   Historija jezika I van.prof.dr. Marijana Nikolić ass.mr.sc. Mehmed Kardaš  
04K03-570   Jezici u kontaktu (izborni predmet iz jezika) van.prof.dr. Edina Solak ass.Jovana Jokanović  
04K03-571 Jezik bosanske epigrafike (izborni predmet iz jezika) doc.dr. Alica Arnaut doc.dr. Alica Arnaut  
04K03-572 Pravopis i pravogovor u nastavi (izborni predmet iz jezika) doc.dr. Alica Arnaut doc.dr. Alica Arnaut  
04K03-550   Uvod u svjetsku književnost III doc.dr.Nebojša Lujanović ass.mr.sc.Alma Skopljak  
04K03-551   Južnoslavenske književnosti II doc.dr.Edisa Gazetić doc.dr.Edisa Gazetić  
04K03-552   Književnost BiH III doc.dr.Edisa Gazetić ass.mr.sc.Alma Skopljak  
04K03-573   Književno djelo Meše Selimovića (izborni predmet iz književnosti) doc.dr.Edisa Gazetić doc.dr.Edisa Gazetić  
04K03-574 Jezik, kultura i književna djela bosanskih franjevaca (izborni predmet iz književnosti) doc.dr.Edisa Gazetić doc.dr.Edisa Gazetić  
04K03-575 Bosanskohercegovačka kritika i esejistika (izborni predmet iz književnosti)           doc.dr.Edisa Gazetić doc.dr.Edisa Gazetić  
    Didaktika van.prof.dr.Haris Cerić v.ass.dr.Amer Ćaro  
VI semestar
NASTAVNI PLAN STUDIJSKOG PROGRAMA ODSJEKA ZA B/H/S JEZIK I KNJIŽEVNOST
Šifra predmeta R.br. NAZIV PREDMETA NASTAVNIK SARADNIK
04K03-553   Sintaksa II doc.dr. Alica Arnaut ass. Esmeralda Mustafić  
04K03-554   Historija jezika II van.prof.dr. Marijana Nikolić ass.mr.sc. Mehmed Kardaš  
04K03-555   Sociolingvistika doc.dr. Amina Pehlić —-  
04K03-576   Bosanski jezik u osmanskom periodu (izborni predmet iz jezika) van.prof.dr. Edina Solak ass. Esmeralda Mustafić  
04K03-577 Poetska gramatika usmenog stvaralaštva (izborni predmet iz jezika) doc.dr. Alica Arnaut ass. Esmeralda Mustafić  
04K03-578 Primijenjena sintaksa (izborni predmet iz jezika) doc.dr. Alica Arnaut ass. Esmeralda Mustafić  
04K03-556   Književnost BiH IV van.prof.dr. Muris Bajramović ass. Mirela Bašić, MA  
04K03-557   Južnoslavenske književnosti III doc.dr.Edisa Gazetić ass. Mirela Bašić, MA  
04K03-558   Književno djelo Ive Andrića van.prof.dr. Muris Bajramović ass. Mirela Bašić, MA  
04K03-579   Savremene teorije romana (izborni predmet iz književnosti) van.prof.dr. Muris Bajramović v.ass. mr.Ikbal Smajlović  
04K03-580 Poetika putopisa (izborni predmet iz književnosti) van.prof.dr. Muris Bajramović v.ass. mr.Ikbal Smajlović  
04K03-581 Uvod u naratologiju (izborni predmet iz književnosti) van.prof.dr. Muris Bajramović v.ass. mr.Ikbal Smajlović  
04K03-559   Metodika nastave jezika i književnosti I doc.dr. Alica Arnaut ass. Mirela Bašić, MA  
VII semestar
NASTAVNI PLAN STUDIJSKOG PROGRAMA ODSJEKA ZA B/H/S JEZIK I KNJIŽEVNOST
Šifra predmeta R.br. NAZIV PREDMETA NASTAVNIK SARADNIK
04K03-560   Sintaksa III      
04K03-561   Poredbena gramatika slavenskih jezika      
04K03-582   Lingvistika teksta (izborni predmet iz jezika)      
04K03-583 Jezik, politika i struka (izborni predmet iz jezika)      
04K03-584 Ishodi učenja u nastavi maternjeg jezika (izborni predmet iz jezika)      
04K03-562   Književnost BiH V      
04K03-563   Rodni identiteti u bosanskohercegovačkoj književnosti      
04K03-585   Interkulturalno izučavanje književnosti (izborni predmet iz književnosti)      
04K03-586 Feminizam i postfeminizam (izborni predmet iz književnosti)      
04K03-587 Poetika Maka Dizdara (izborni predmet iz književnosti)      
04K03-564   Metodika nastave jezika i književnosti II      
VIII semestar
NASTAVNI PLAN STUDIJSKOG PROGRAMA ODSJEKA ZA B/H/S JEZIK I KNJIŽEVNOST
Šifra predmeta R.br. NAZIV PREDMETA NASTAVNIK SARADNIK
04K03-565   Semantika      
04K03-566   Stilistika      
04K03-588   Analiza diskursa (izborni predmet iz jezika)      
04K03-589 Jezik medija (izborni predmet iz jezika)      
04K03-590 Pragmalingvistika (izborni predmet iz jezika)      
04K03-567   Uvod u književne teorije XX stoljeća      
04K03-568   Postkolonijalne perspektive čitanja bosanskohercegovačke književnosti      
04K03-591   Psihoanaliza i  književni tekst (izborni predmet iz književnosti)      
04K03-592 Književnost i film (izborni predmet iz književnosti)      
04K03-593 Književnost i medijski žanrovi (izborni predmet iz književnosti)      
04K03-569   Završni dodiplomski rad    
Back To Top