skip to Main Content
I semestar
NASTAVNI PLAN STUDIJSKOG PROGRAMA ODSJEKA ZA B/H/S JEZIK I KNJIŽEVNOST
Šifra predmeta R.br. NAZIV PREDMETA NASTAVNIK SARADNIK
04K03-519 Fonetika i fonologija doc.dr. Alica Arnaut ass. Esmeralda Šečić
04K03-520 Norma jezika doc.dr. Alica Arnaut ass. Jovana Jokanović
04K03-521 Uvod u lingvistiku I van.prof.dr. Edina Solak
04K03-522 Akademska pismenost 1 doc.dr. Alica Arnaut ass. Jovana Jokanović
04K03-523 Teorija književnosti I van.prof.dr.Muris Bajramović ass.mr.sc.Alma Skopljak
04K03-524 Književnost BiH I van.prof.dr.Muris Bajramović ass. Mirela Bašić, MA
Filozofija red.prof.dr.Željko Škuljević
04K03-525 Strani jezik I (engleski) doc. dr. Adnan Bujak ass. Henrijeta Pašagić
04K03-526 Strani jezik I (njemački) van.prof.dr.Belma Šator Danijela Bradarić, stručnjak iz prakse
II semestar
NASTAVNI PLAN STUDIJSKOG PROGRAMA ODSJEKA ZA B/H/S JEZIK I KNJIŽEVNOST
Šifra predmeta R.br. NAZIV PREDMETA NASTAVNIK SARADNIK
04K03-527 Morfologija doc.dr. Alica Arnaut ass. Esmeralda Mustafić
04K03-528 Uvod u lingvistiku II van.prof.dr. Edina Solak
04K03-529 Akademska pismenost II doc.dr. Alica Arnaut ass. Jovana Jokanović
04K03-530 Teorija književnosti II van.prof.dr.Muris Bajramović ass.mr.sc.Alma Skopljak
04K03-531 Usmena književnost interliterarne južnoslavenske zajednice doc.dr.Edisa Gazetić ass.mr.sc.Alma Skopljak
Pedagogija van.prof.dr.Amel Alić v.ass.dr.Amer Ćaro
04K03-532 Strani jezik II  (engleski) doc. dr. Adnan Bujak ass. Henrijeta Pašagić
04K03-533 Strani jezik II (njemački) van.prof.dr.Belma Šator Danijela Bradarić, stručnjak iz prakse
III semestar
NASTAVNI PLAN STUDIJSKOG PROGRAMA ODSJEKA ZA B/H/S JEZIK I KNJIŽEVNOST
Šifra predmeta R.br. NAZIV PREDMETA NASTAVNIK SARADNIK
04K03-534 Tvorba riječi van.prof.dr. Amela Šehović ass. Jovana Jokanović
04K03-535 Staroslavenski jezik I van.prof.dr. Marijana Nikolić ass.mr.sc. Mehmed Kardaš
04K03-536 Dijalektologija van.prof.dr. Marijana Nikolić ass. Esmeralda Šečić
04K03-537 Osnovi akcentologije doc.dr. Alica Arnaut
04K03-538 Uvod u svjetsku književnost I doc.dr.Nebojša Lujanović ass. Mirela Bašić, MA
04K03-539 Književnost BiH II       doc.dr.Edisa Gazetić ass.mr.sc.Alma Skopljak
04K03-540 Umijeće interpretacije poezije van.prof.dr.Muris Bajramović mr.Naida Osmanbegović, stručnjak iz prakse
Psihologija      van.prof.dr. Dženan Skelić
IV semestar
NASTAVNI PLAN STUDIJSKOG PROGRAMA ODSJEKA ZA B/H/S JEZIK I KNJIŽEVNOST
Šifra predmeta R.br. NAZIV PREDMETA NASTAVNIK SARADNIK
04K03-541 Staroslavenski jezik II van.prof.dr. Marijana Nikolić ass.mr.sc. Mehmed Kardaš
04K03-542 Leksikologija van.prof.dr. Edina Solak ass.Jovana Jokanović
04K03-543 Onomastika van.prof.dr. Marijana Nikolić —-
04K03-544 Frazeologija van.prof.dr. Edina Solak —-
04K03-545 Uvod u svjetsku književnost II doc.dr.Nebojša Lujanović ass.mr.sc.Alma Skopljak
04K03-546 Književnost za djecu doc.dr.Edisa Gazetić ass. Mirela Bašić, MA
04K03-547 Južnoslavenske književnosti I doc.dr.Edisa Gazetić doc.dr.Edisa Gazetić
V semestar
NASTAVNI PLAN STUDIJSKOG PROGRAMA ODSJEKA ZA B/H/S JEZIK I KNJIŽEVNOST
Šifra predmeta R.br. NAZIV PREDMETA NASTAVNIK SARADNIK
04K03-548 Sintaksa I doc.dr. Alica Arnaut ass. Esmeralda Šečić
04K03-549 Historija jezika I van.prof.dr. Marijana Nikolić ass.mr.sc. Mehmed Kardaš
04K03-570 Jezici u kontaktu (izborni predmet iz jezika) van.prof.dr. Edina Solak ass.Jovana Jokanović
04K03-571 Jezik bosanske epigrafike (izborni predmet iz jezika) doc.dr. Alica Arnaut doc.dr. Alica Arnaut
04K03-572 Pravopis i pravogovor u nastavi (izborni predmet iz jezika) doc.dr. Alica Arnaut doc.dr. Alica Arnaut
04K03-550 Uvod u svjetsku književnost III doc.dr.Nebojša Lujanović ass.mr.sc.Alma Skopljak
04K03-551 Južnoslavenske književnosti II doc.dr.Edisa Gazetić doc.dr.Edisa Gazetić
04K03-552 Književnost BiH III doc.dr.Edisa Gazetić ass.mr.sc.Alma Skopljak
04K03-573 Književno djelo Meše Selimovića (izborni predmet iz književnosti) doc.dr.Edisa Gazetić doc.dr.Edisa Gazetić
04K03-574 Jezik, kultura i književna djela bosanskih franjevaca (izborni predmet iz književnosti) doc.dr.Edisa Gazetić doc.dr.Edisa Gazetić
04K03-575 Bosanskohercegovačka kritika i esejistika (izborni predmet iz književnosti)           doc.dr.Edisa Gazetić doc.dr.Edisa Gazetić
Didaktika van.prof.dr.Haris Cerić v.ass.dr.Amer Ćaro
VI semestar
NASTAVNI PLAN STUDIJSKOG PROGRAMA ODSJEKA ZA B/H/S JEZIK I KNJIŽEVNOST
Šifra predmeta R.br. NAZIV PREDMETA NASTAVNIK SARADNIK
04K03-553 Sintaksa II doc.dr. Alica Arnaut ass. Esmeralda Mustafić
04K03-554 Historija jezika II van.prof.dr. Marijana Nikolić ass.mr.sc. Mehmed Kardaš
04K03-555 Sociolingvistika doc.dr. Amina Pehlić —-
04K03-576 Bosanski jezik u osmanskom periodu (izborni predmet iz jezika) van.prof.dr. Edina Solak ass. Esmeralda Mustafić
04K03-577 Poetska gramatika usmenog stvaralaštva (izborni predmet iz jezika) doc.dr. Alica Arnaut ass. Esmeralda Mustafić
04K03-578 Primijenjena sintaksa (izborni predmet iz jezika) doc.dr. Alica Arnaut ass. Esmeralda Mustafić
04K03-556 Književnost BiH IV van.prof.dr. Muris Bajramović ass. Mirela Bašić, MA
04K03-557 Južnoslavenske književnosti III doc.dr.Edisa Gazetić ass. Mirela Bašić, MA
04K03-558 Književno djelo Ive Andrića van.prof.dr. Muris Bajramović ass. Mirela Bašić, MA
04K03-579 Savremene teorije romana (izborni predmet iz književnosti) van.prof.dr. Muris Bajramović v.ass. mr.Ikbal Smajlović
04K03-580 Poetika putopisa (izborni predmet iz književnosti) van.prof.dr. Muris Bajramović v.ass. mr.Ikbal Smajlović
04K03-581 Uvod u naratologiju (izborni predmet iz književnosti) van.prof.dr. Muris Bajramović v.ass. mr.Ikbal Smajlović
04K03-559 Metodika nastave jezika i književnosti I doc.dr. Alica Arnaut ass. Mirela Bašić, MA
VII semestar
NASTAVNI PLAN STUDIJSKOG PROGRAMA ODSJEKA ZA B/H/S JEZIK I KNJIŽEVNOST
Šifra predmeta R.br. NAZIV PREDMETA NASTAVNIK SARADNIK
04K03-560 Sintaksa III
04K03-561 Poredbena gramatika slavenskih jezika
04K03-582 Lingvistika teksta (izborni predmet iz jezika)
04K03-583 Jezik, politika i struka (izborni predmet iz jezika)
04K03-584 Ishodi učenja u nastavi maternjeg jezika (izborni predmet iz jezika)
04K03-562 Književnost BiH V
04K03-563 Rodni identiteti u bosanskohercegovačkoj književnosti
04K03-585 Interkulturalno izučavanje književnosti (izborni predmet iz književnosti)
04K03-586 Feminizam i postfeminizam (izborni predmet iz književnosti)
04K03-587 Poetika Maka Dizdara (izborni predmet iz književnosti)
04K03-564 Metodika nastave jezika i književnosti II
VIII semestar
NASTAVNI PLAN STUDIJSKOG PROGRAMA ODSJEKA ZA B/H/S JEZIK I KNJIŽEVNOST
Šifra predmeta R.br. NAZIV PREDMETA NASTAVNIK SARADNIK
04K03-565 Semantika
04K03-566 Stilistika
04K03-588 Analiza diskursa (izborni predmet iz jezika)
04K03-589 Jezik medija (izborni predmet iz jezika)
04K03-590 Pragmalingvistika (izborni predmet iz jezika)
04K03-567 Uvod u književne teorije XX stoljeća
04K03-568 Postkolonijalne perspektive čitanja bosanskohercegovačke književnosti
04K03-591 Psihoanaliza i  književni tekst (izborni predmet iz književnosti)
04K03-592 Književnost i film (izborni predmet iz književnosti)
04K03-593 Književnost i medijski žanrovi (izborni predmet iz književnosti)
04K03-569 Završni dodiplomski rad
Back To Top