skip to Main Content

NASTAVNI TIMOVI 2022/2023.

Odsjek za bosanski, hrvatski, srpski  jezik i književnost

PRVA GODINA (NPP 2019/20)

Prvi semestar

Predmet Predavanja Vježbe Predavanja Vježbe
Fonetika i fonologija 2 3 van. prof. dr. Alica Arnaut v. asist. Esmeralda Mustafić, MA

asist. Nejla Kalabušić

Norma jezika 2 2 van. prof. dr. Alica Arnaut v. asist. Esmeralda Mustafić, MA

asist. Larisa Mahmić

Opća lingvistika 2 van. prof. dr. Edina Solak —–
Teorija književnosti I 3 2 prof. dr. Muris Bajramović v. asist. dr. Alma Skopljak
Književnost BiH I 3 2 prof. dr. Muris Bajramović v. asist. Mirela Pehiljagić, MA
Engleski jezik I 2 2
Njemački jezik I 2 2
Turski jezik I 2 2 doc. dr. Mirza Bašić asist. Medisa Zahirović

Drugi semestar

Predmet Predavanja Vježbe Predavanja Vježbe
Morfologija 2 2 van. prof. dr. Alica Arnaut v. asist. Esmeralda Mustafić, MA

asist. Larisa Mahmić

Akademska pismenost 2 2 van. prof. dr. Edina Solak v. asist. Esmeralda Mustafić, MA

asist. Larisa Mahmić

Teorija književnosti II 3 2 prof. dr. Muris Bajramović v. asist. Mirela Pehiljagić, MA
Usmena književnost interliterarne južnoslavenske zajednice 3 2 van. prof. dr. Edisa Gazetić v. asist. Mirela Pehiljagić, MA
Pedagogija 2 1 prof. dr. Amel Alić asist. Aldin Sinanović
Engleski jezik II 2 2
Njemački jezik II 2 2
Turski jezik II 2 2 doc. dr. Mirza Bašić asist. Medisa Zahirović

DRUGA GODINA  (NPP 2019/20)

Treći  semestar

Predmet Predavanja Vježbe Predavanja Vježbe
Staroslavenski jezik 2 2 doc. dr. Mehmed Kardaš asist. Larisa Mahmić
Osnovi akcentologije 1 2 van. prof. dr. Amina Pehlić v. asist. Esmeralda Mustafić, MA

asist. Nejla Kalabušić

Uvod u svjetsku književnost I 3 2 doc. dr. Ikbal Smajlović v. asist. Mirela Pehiljagić, MA
Književnost BiH II 3 2 van. prof. dr. Edisa Gazetić v. asist. Mirela Pehiljagić, MA
Umijeće interpretacije poezije 3 2 prof. dr. Muris Bajramović v. asist. Mirela Pehiljagić, MA
Psihologija 2 1 prof. dr. Dženan Skelić v. asist. Hana Sarajlić

Četvrti semestar

Predmet Predavanja Vježbe Predavanja Vježbe
Dijalektologija 2 2 van. prof. dr. Amina Pehlić v. asist. Esmeralda Mustafić, MA

asist. Nejla Kalabušić

Leksikologija 2 2 van. prof. dr. Edina Solak v. asist. Esmeralda Mustafić, MA

asist. Larisa Mahmić

Uvod u svjetsku književnost II 3 2 doc. dr. Ikbal Smajlović v. asist. Mirela Pehiljagić, MA
Književnost za djecu 2 2 van. prof. dr. Edisa Gazetić v. asist. Mirela Pehiljagić, MA
Južnoslavenske književnosti I 3 2 van. prof. dr. Edisa Gazetić v. asist. Mirela Pehiljagić, MA
Didaktika 2 1 doc. dr. Amer Ćaro assist. Tarik Hasanić

TREĆA GODINA (NPP 2019/20)

Peti semestar

Predmet Predavanja Vježbe Predavanja Vježbe
Sintaksa I 2 3 van. prof. dr. Alica Arnaut v. asist. Esmeralda Mustafić, MA

asist. Larisa Mahmić

Historija jezika I 2 2 doc. dr. Mehmed Kardaš asist. Larisa Mahmić
Južnoslavenske književnosti II 3 2 van. prof. dr. Edisa Gazetić van. prof. dr. Edisa Gazetić
Književnost BiH III 3 2 van. prof. dr. Edisa Gazetić van. prof. dr. Edisa Gazetić
Metodika nastave jezika i književnosti I 2 2 van. prof. dr. Alica Arnaut Dževahira Dizdar, stručnjak iz prakse
Jezici u kontaktu (izborni predmet) 2 2 van. prof. dr. Edina Solak van. prof. dr. Edina Solak
Književno djelo Meše Selimovića (izborni predmet) 2 2 van. prof. dr. Edisa Gazetić van. prof. dr. Edisa Gazetić

Šesti semestar

Predmet Predavanja Vježbe Predavanja Vježbe
Sintaksa II 2 2 van. prof. dr. Alica Arnaut v. asist. Esmeralda Mustafić, MA

asist. Larisa Mahmić

Historija jezika II 2 2 doc. dr. Mehmed Kardaš asist. Larisa Mahmić
Književnost BiH IV 3 2 prof. dr. Muris Bajramović prof. dr. Muris Bajramović
Književno djelo Ive Andrića 2 2 prof. dr. Muris Bajramović prof. dr. Muris Bajramović
Metodika nastave jezika i književnosti II 2 2 van. prof. dr. Alica Arnaut Dževahira Dizdar, stručnjak iz prakse
Jezik medija (izborni predmet) 2 2 van. prof. dr. Edina Solak v. asist. Esmeralda Mustafić, MA

van. prof. dr. Edina Solak

Poetika putopisa (izborni predmet) 2 2 doc. dr. Ikbal Smajlović doc. dr. Ikbal Smajlović

ČETVRTA GODINA (NPP 2019/20)

Sedmi  semestar

Predmet Predavanja Vježbe Predavanja Vježbe
Poredbena gramatika slavenskih jezika 2 2 doc. dr. Mehmed Kardaš v. asist. Esmeralda Mustafić, MA

asist. Larisa Mahmić

Pravopis i pravogovor u nastavi maternjeg jezika 2 2 van. prof. dr. Alica Arnaut v. asist. Esmeralda Mustafić, MA

asist. Larisa Mahmić

Ishodi učenja u nastavi maternjeg jezika 2 2 van. prof. dr. Alica Arnaut Dževahira Dizdar, stručnjak iz prakse
Književnost BiH V 3 2 doc. dr. Ikbal Smajlović v. asist. dr. Alma Skopljak
Rodni identiteti u bosanskohercegovačkoj književnosti 2 2 van. prof. dr. Edisa Gazetić v. asist. dr. Alma Skopljak
Onomastika (izborni predmet) 2 2 van. prof. dr. Edina Solak v. asist. Esmeralda Mustafić, MA

asist. Larisa Mahmić

Savremene teorije romana (izborni predmet) 2 2 prof. dr. Muris Bajramović v. asist. Mirela Pehiljagić, MA

Osmi  semestar

Predmet Predavanja Vježbe Predavanja Vježbe
Semantika 2 2 van. prof. dr. Edina Solak v. asist. Esmeralda Mustafić, MA

asist. Larisa Mahmić

Stilistika 2 2 van. prof. dr. Amina Pehlić v. asist. Esmeralda Mustafić, MA

asist. Larisa Mahmić

Uvod u književne teorije XX stoljeća 3 2 prof. dr. Muris Bajramović v. asist. dr. Alma Skopljak
Postkolonijalne perspektive čitanja bosanskohercegovačke književnosti 2 2 doc. dr. Ikbal Smajlović v. asist. dr. Alma Skopljak
Školska praksa 2 2 van. prof. dr. Alica Arnaut Dževahira Dizdar, stručnjak iz prakse
Frazeologija (izborni predmet) 2 2 van. prof. dr. Edina Solak v. asist. Esmeralda Mustafić, MA

asist. Larisa Mahmić

Interkulturalna pedagogija (izborni predmet) 2 2 prof. dr. Amel Alić asist. Aldin Sinanović

DRUGI CIKLUS studija na Odsjeku za bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost

Prvi  semestar

Predmet Predavanja Vježbe Predavanja Vježbe
Metodologija naučno-istraživačkog rada

 

2 / prof. dr. Muris Bajramović

van. prof. dr. Alica Arnaut

—-
Standardni jezici štokavskog područja 1 1 van. prof. dr. Alica Arnaut v. asist. Esmeralda Mustafić, MA
Jezik starih bosanskih tekstova 1 1 van. prof. dr. Alica Arnaut

doc. dr. Mehmed Kardaš (5 časova)

v. asist. Esmeralda Mustafić, MA
Rodni i nacionalni identiteti u južnoslavenskom interliterarnom kontekstu 1 1 van.prof.dr. Edisa Gazetić van.prof.dr. Edisa Gazetić
Poststrukturalistički književno-teorijski pojmovi 1 1 doc. dr. Ikbal Smajlović doc. dr. Ikbal Smajlović
Bosanskohercegovačka metaproza (izborni) 1 1 prof. dr. Muris Bajramović prof. dr. Muris Bajramović
Filozofija književnosti (izborni) 1 1 prof. dr. Muris Bajramović prof. dr. Muris Bajramović
Govoreni jezik (izborni) 1 1 van. prof. dr. Edina Solak v. asist. Esmeralda Mustafić, MA
Semiotičke osnove neverbalne komunikacije (izborni) 1 1 van. prof. dr. Alica Arnaut v. asist. Esmeralda Mustafić, MA

Drugi  semestar

Predmet Predavanja Vježbe Predavanja Vježbe
Novi metodički ogledi u nastavi maternjeg jezika 1 1 van. prof. dr. Alica Arnaut v. asist. Esmeralda Mustafić, MA
Rasprave o jeziku u BiH 1 1 van. prof. dr. Edina Solak v. asist. Esmeralda Mustafić, MA
Književnoteorijska istraživanja 1 1 prof. dr. Muris Bajramović prof. dr. Muris Bajramović
Žensko književno stvaralaštvo u južnoslavenskoj interliterarnoj zajednici 1 1 van.prof.dr. Edisa Gazetić van.prof.dr. Edisa Gazetić

 

Back To Top