skip to Main Content

RASPORED ISPITNIH TERMINA U JANUARSKO-FEBRUARSKOM ISPITNOM ROKU ZA PRVU GODINU STUDIJA (2015/16)

Prvi semestar

Fonetika i fonologija doc.dr. Marijana Nikolić četvrtak, 28.01. u 11 četvrtak, 11.02. u 11
Norma jezika prof.dr.Alisa Mahmutović ponedjeljak, 25.01. u 10 ponedjeljak, 08.02. u 10
Uvod u lingvistiku I prof.dr.Alisa Mahmutović petak 29.01. u 10,00 petak 12.02. u 10,00
Akademska pismenost I [1] doc.dr.Edina Solak srijeda, 27.01. u 10 srijeda, 10.02. u 10
Teorija književnosti I van.prof.dr.Muris Bajramović ponedjeljak 01.02. u 10,00 ponedjeljak 15.02. u 10,00
Književnost BiH I van.prof.dr.Muris Bajramović utorak,  02.02. u 10,00 utorak, 16.02. u 10,00
Filozofija red.prof.dr.Željko Škuljević utorak,  02.02. u 12,00 utorak, 16.02. u 12,00
Engleski jezik I doc.dr.Nebojša Vasić ponedjeljak 25.01. u 12,00 ponedjeljak  08.02. u 12,00
Njemački jezik I van.prof.dr.Memnuna Hasanica ponedjeljak 25.01. u 08,00 ponedjeljak  08.02. u 08,00

 

Drugi semestar

Morfologija doc.dr. Marijana Nikolić utorak, 26.01. u 10 utorak, 09.02. u 10
Opća lingvistika prof.dr.Alisa Mahmutović petak 29.01. u 10,00 petak 12.02. u 10,00
Teorija književnosti II van.prof.dr.Muris Bajramović srijeda, 03.02. u 10,00 srijeda, 17.02. u 10,00
Usmena književnost Doc.dr. Edisa Gazetić utorak,  02.02. u 11,30 utorak, 17.02. u 11,30
Pedagogija van.prof.dr.Amel Alić utorak, 26.01. u 12,00 utorak 09.02. u 12,00
Engleski jezik II doc.dr.Nebojša Vasić ponedjeljak 25.01. u 12,00 ponedjeljak  08.02. u 12,00
Njemački jezik II van.prof.dr.Memnuna Hasanica ponedjeljak 25.01. u 08,00 ponedjeljak  08.02. u 08,00

 

Treći  semestar

Tvorba riječi prof.dr.Alisa Mahmutović petak, 29.01. u 10 petak, 12.02. u 10
Staroslavenski jezik prof.dr.Alisa Mahmutović utorak, 26.01. u 10 utorak, 09.02. u 10
Uvod u svjetsku književnost I van.prof.dr.Muris Bajramović ponedjeljak 01.02. u 10,00 ponedjeljak 15.02. u 10,00
Književnost BiH II doc.dr.Edisa Gazetić srijeda, 03.02. u 09,30 srijeda, 17.02. u 09,30
Psihologija van.prof.dr.Dženan Skelić petak, 05.02. u 10,00 petak, 19.02. u 10,00
Osnovi akcentologije doc.dr.Marijana Nikolić četvrtak, 28.01. u 11 četvrtak, 11.02. u 11
Balada van.prof.dr.Muris Bajramović utorak,  02.02. u 10,00 utorak, 16.02. u 10,00

 

Četvrti semestar

Leksikologija[2] doc.dr.Edina Solak srijeda, 27.01. u 10 srijeda, 10.02. u 10
Dijalektologija doc.dr.Marijana Nikolić četvrtak, 04.02. u 11 četvrtak, 18.02. u 11
Uvod u svjetsku književnost II doc.dr.Nebojša Lujanović utorak,  02.02. u 12,00 utorak, 16.02. u 12,00
Uvod u istočnu književnost doc.dr.Nebojša Lujanović utorak, 26.01. u 11 utorak, 09.02. u 11
Informatika doc.dr.Suad Sivić petak, 29.01. u 12 petak, 12.02. u 12
Onomastika prof.dr.Alisa Mahmutović petak, 29.01. u 11 petak, 12.02. u 11
Modernizam u svjetskoj književnosti doc.dr.Edisa Gazetić utorak,  02.02. u 11,30 utorak, 16.02. u 11,30

 

Peti semestar

Sintaksa I doc.dr.Alen Kalajdžija ponedjeljak, 25.01. u 10 ponedjeljak, 08.02. u 10
Historija jezika I prof.dr.Alisa Mahmutović utorak, 26.01. u 10 utorak, 09.02. u 10
Južnoslavenske književnosti I doc.dr.Edisa Gazetić utorak,  02.02. u 11,30 utorak, 16.02. u 11,30
Književnost BiH III doc.dr.Edisa Gazetić srijeda, 03.02. u 09,30 srijeda, 17.02. u 09,30
Didaktika prof.dr.Izet Pehlić srijeda, 27.01. u 10,00 srijeda, 10.02. u 10,00
Jezik medija (izborni-jezik)[3] doc.dr.Edina Solak srijeda, 27.01. u 12 srijeda, 10.02. u 12
Poetika putopisa (izborni-knj.) prof.dr.Muris Bajramović utorak,  02.02. u 10,00 utorak, 16.02. u 10,00
Sinkretizam u bh. književnosti (izborni-knj.) prof.dr.Muris Bajramović utorak,  02.02. u 10,00 utorak, 16.02. u 10,00

 

Šesti semestar

Sintaksa II doc.dr.Alen Kalajdžija utorak, 26.01. u 10 utorak, 09.02. u 10
Historija jezika II doc.dr.Alisa Mahmutović utorak, 26.01. u 10 utorak, 09.02. u 10
Južnoslavenske književnosti II doc.dr.Edisa Gazetić srijeda, 03.02. u 11,30 četvrtak, 18.02. u 11,30
Književnost za djecu doc.dr. Edisa Gazetić utorak, 02.02. u 09,30 utorak, 10.02. u 09,30
Metodika nastave jezika i književnosti I doc.dr. Edisa Gazetić četvrtak, 28.01. u 12,00 četvrtak,11.02. u 12,00
Kultura jezika (izborni-jezik)[4] doc.dr.Edina Solak ponedjeljak, 25.01. u 12 ponedjeljak,08.02. u 12
Umjetnost eseja (izborni-knj.) doc.dr.Edisa Gazetić četvrtak, 28.01. u 10,00 četvrtak,11.02. u 10,00
Bh. kritika i esejistika (izborni-knj.) doc.dr.Edisa Gazetić četvrtak, 28.01. u 10,00 četvrtak,11.02. u 10,00

 

Sedmi  semestar

Sintaksa III doc.dr.Alen Kalajdžija utorak, 26.01. u 10 utorak, 09.02. u 10
Sintaksa glagola doc.dr.Alen Kalajdžija utorak, 26.01. u 10 utorak, 09.02. u 10
Poredbena gramatika slavenskih jezika doc.dr.Marijana Nikolić četvrtak, 28.01. u 12 četvrtak, 11.02. u 12
Književnost BiH IV prof.dr.Muris Bajramović utorak,  02.02. u 10,00 utorak, 16.02. u 10,00
Uvod u književne teorije XX stoljeća prof.dr.Muris Bajramović ponedjeljak 01.02. u 10,00 ponedjeljak 15.02. u 10,00
Bh. književnost od 1945. do danas prof.dr.Muris Bajramović utorak,  02.02. u 10,00 utorak, 16.02. u 10,00
Metodika nastave jezika i književnosti II doc.dr. Edisa Gazetić srijeda, 27.01. u 12,00 srijeda, 10.02. u 12
Uvod u lingvistiku XX stoljeća (izborni-jezik) prof.dr.Alisa Mahmutović petak 29.01. u 10,00 petak 12.02. u 10,00
Jezici u kontaktu (izborni-jezik)[5] doc.dr.Edina Solak srijeda, 27.01. u 10 srijeda, 10.02. u 10
Uvod u filmske studije (izborni-knj.) doc.dr. Edisa Gazetić utorak, 02.02. u 11,30 Utorak, 16.02. u 11,30
Drama i film (izborni-knj.) doc.dr. Edisa Gazetić četvrtak, 28.01. u 10,00 četvrtak,11.02. u 10,00
Postmoderna književnost (izborni-knj.) prof.dr.Muris Bajramović ponedjeljak 01.02. u 12,00 ponedjeljak 15.02. u 12,00

Osmi  semestar

Lingvistika teksta prof.dr.Alisa Mahmutović ponedjeljak, 25.01. u 10 ponedjeljak, 08.02. u 10
Stilistika prof.dr.Alisa Mahmutović utorak, 26.01. u 10,00 utorak 08.02. u 10,00
Književnost i medijski žanrovi van. prof.dr. Damir Kukić ponedjeljak, 25.01. u 12,00 ponedjeljak, 08.02. u 12,00
Interkulturalno izučavanje knj. naroda BiH doc.dr. Edisa Gazetić srijeda, 03.02. u 11,30 srijeda, 17.02. u 11,30
Semantika prof.dr.Alisa Mahmutović petak, 29.01. u 10,00 petak, 12.02. u 10,00
Drama i film u BiH doc.dr. Edisa Gazetić srijeda, 03.02. u 11,30 srijeda, 17.02. u 11,30
Postmoderna književnost u BiH van.prof.dr.Muris Bajramović utorak,  02.02. u 12,00 utorak, 16.02. u 12,00

STUDENTI SU DUŽNI SVE ISPITE PRIJAVITI ELEKTRONSKIM PUTEM.
U SUPROTNOM, NEĆE MOĆI PRISTUPITI POLAGANJU ISPITA. 

[1] Ispit će se održati u zgradi Odsjeka za turski jezik i književnost.
[2] Ispit će se održati u zgradi Odsjeka za turski jezik i književnost.
[3] Ispit će se održati u zgradi Odsjeka za turski jezik i književnost.
[4] Ispit će se održati u zgradi Odsjeka za turski jezik i književnost.
[5] Ispit će se održati u zgradi Odsjeka za turski jezik i književnost.

Back To Top