skip to Main Content
PRVA GODINA
Prvi semestar (novi NPP, 2019)
Fonetika i fonologijasrijeda, 09.09. u 12srijeda, 23.09. u 12
Norma jezikasrijeda, 02.09. u 10srijeda, 16.09. u 10
Opća lingvistikapetak, 11.09. u 10petak, 25.09. u 10
Teorija književnosti Iponedjeljak, 31.08. u 10ponedjeljak, 14.09. u 10
Književnost BiH Iutorak, 01.09. u 10utorak, 15.09. u 10
Engleski jezik Iponedjeljak, 14.09. u 09utorak, 29.09. u 09
Drugi semestar (novi NPP, 2019)
Morfologijačetvrtak, 03. 09. u 10ćetvrtak, 17. 09. u 10
Akademska pismenostponedjeljak, 31.08. u 11ponedjeljak, 14.09. u 10
Teorija književnosti IIpetak, 04.09. u 10petak, 18.09. u 10
Usmena književnost interliterarne južnoslavenske zajednice utorak, 01.09. u 11.00utorak, 15.09. u 11.00
Pedagogijasrijeda, 02.09. u 11srijeda, 16.09. u 11
Engleski jezik IIponedjeljak, 14.09. u 09utorak, 29.09. u 09
DRUGA GODINA
Treći semestar (NPP 2015)
Tvorba riječisrijeda, 09.09. u 12srijeda, 23.09. u 12
Staroslavenski jezik Ičetvrtak, 03.09. u 12četvrtak, 17.09. u 12
Dijalektologijačetvrak, 10.09. u 11četvrak, 24.09. u 11
Osnovi akcentologijepetak, 04. 09. u 10petak, 18. 09. u 10
Uvod u svjetsku književnost Iponedjeljak, 07.09. u 12ponedjeljak, 21.09. u 12
Književnost BiH II utorak, 08.09. u 11.00utorak, 22.09. u 11.00
Umijeće interpretacije poezijeponedjeljak, 31.08. u 10ponedjeljak, 14.09. u 10
Psihologijautorak, 01.09. u 10.00utorak, 15.09. u 10.00
Četvrti semestar
Staroslavenski jezik IIpetak, 11.09. u 12petak, 25.09. u 12
Leksikologija *četvrtak, 03.09. u 10četvrtak, 17.09. u 10
Onomastikačetvrak, 10.09. u 13četvrak, 24.09. u 13
Frazeologija *četvrtak, 03.09. u 10četvrtak, 17.09. u 10
Uvod u svjetsku književnost IIutorak, 08.09. u 12utorak, 08.09. u 12
Književnost za djecusrijeda, 02.09. u 11.00srijeda, 16.09. u 11.00
Južnoslavenske književnosti Iutorak, 01.09. u 11.00utorak, 15.09. u 11.00
TREĆA GODINA
Peti semestar (NPP 2015)
Sintaksa Iponedjeljak, 07. 09. u 10ponedjeljak ,21. 09. u 10
Historija jezika Ičetvrtak, 03.09. u 12četvrtak, 17.09. u 12
Jezici u kontaktu (izborni, jezik) *četvrtak, 03.09. u 13četvrtak, 17.09. u 13
Jezik bosanske epigrafike (izborni)ponedjeljak, 07. 09. u 10ponedjeljak,21. 09. u 10
Pravopis i pravogovor u nastavi (izborni)ponedjeljak, 07. 09. u 10ponedjeljak,21. 09. u 10
Uvod u svjetsku književnost IIIponedjeljak, 07.09. u 12ponedjeljak, 21.09. u 12
Južnoslavenske književnosti IIpetak, 04.09. u 11.00petak, 18.09. u 11.00
Književnost BiH IIIutorak, 08.09. u 11.00utorak, 22.09. u 11.00
Književno djelo Meše Selimovića (izb, knj)četvrtak, 03.09. u 11.00četvrtak, 17.09. u 11.00
Jezik, kultura i književna djela bosanskih franjevaca (izborni)četvrtak, 03.09. u 11.00četvrtak, 17.09. u 11.00
Bosanskohercegovačka kritika i esejistika (izborni)četvrtak, 03.09. u 11.00četvrtak, 17.09. u 11.00
Didaktikasrijeda, 02.09. u 10.00srijeda, 16.09. u 10.00
Šesti semestar
Sintaksa IIutorak, 08. 09. u 10utorak, 22. 09. u 10
Historija jezika IIpetak, 11.09. u 12petak, 25.09. u 12
Sociolingvistikasrijeda, 09.09. u 12srijeda, 23.09. u 12
Bosanski jezik u osmanskom periodu (izborni, jezik)četvrtak, 03.09. u 11 četvrtak, 17.09. u 11
Poetska gramatika usmenog stvaralaštva (izborni, jezik)utorak, 08. 09. u 10utorak, 22. 09. u 10
Primijenjena sintaksa (izborni, jezik)utorak, 08. 09. u 10utorak, 22. 09. u 10
Književnost BiH IVponedjeljak, 31.08. u 10ponedjeljak, 14.09. u 10
Južnoslavenske književnosti IIIponedjeljak, 07.09. u 11.00ponedjeljak, 21.09. u 11.00
Književno djelo Ive Andrićautorak, 01.09. u 10utorak, 15.09. u 10
Savremene teorije romana (izborni, knj.)utorak, 01.09. u 10utorak, 15.09. u 10
Poetika putopisa (izborni, književnost)utorak, 01.09. u 10utorak, 15.09. u 10
Uvod u naratologiju (izborni, književnost)utorak, 01.09. u 10utorak, 15.09. u 10
Metodika nastave jezika i književnosti Ipetak, 11. 09. u 10petak, 25. 09. u 10
ČETVRTA GODINA
Sedmi semestar (NPP 2013 i 2015)
Sintaksa IIIsrijeda, 09. 09. u 10srijeda, 23. 09. u 10
Poredbena gramatika slavenskih jezikačetvrak, 10.09. u 11četvrak, 24.09. u 11
Jezici u kontaktu (izborni-jezik) NPP 2013četvrtak, 03.09. u 13četvrtak, 17.09. u 13
Lingvistika teksta (izborni predmet iz jezika)srijeda, 09. 09. u 10srijeda, 23. 09. u 10
Jezik, politika i struka (izborni predmet iz jezika)četvrtak, 03.09. u 13četvrtak, 17.09. u 13
Ishodi učenja u nastavi maternjeg jezika (izborni predmet iz jezika)srijeda, 09. 09. u 10srijeda, 23. 09. u 10
Uvod u književne teorije XX stoljeća (NPP2013)ponedjeljak, 31.08. u 10ponedjeljak, 14.09. u 10
Književnost BiH Vutorak, 01.09. u 10utorak, 15.09. u 10
Rodni identiteti u bosanskohercegovačkoj književnostisrijeda, 02.09. u 11.00srijeda, 16.09. u 11.00
Uvod u filmske studije (izborni-knj.)utorak, 01.09. u 10utorak, 15.09. u 10
Postmoderna književnost (izborni-knj.)utorak, 01.09. u 10utorak, 15.09. u 10
Metodika nastave jezika i književnosti IIpetak, 11. 09. u 10petak, 25. 09. u 10
Interkulturalno izučavanje književnosti (izborni)četvrtak, 03.09. u 11.00četvrtak, 17.09. u 11.00
Feminizam i postfeminizam (izborni)četvrtak, 03.09. u 11.00četvrtak, 17.09. u 11.00
Poetika Maka Dizdara (izborni)četvrtak, 03.09. u 11.00četvrtak, 17.09. u 11.00
Osmi semestar
Semantikačetvrtak, 03. 09. u 10ćetvrtak, 17. 09. u 10
Stilistikapetak, 11. 09. u 10petak, 25. 09. u 10
Analiza diskursa (izborni predmet iz jezika)petak, 11. 09. u 10petak, 25. 09. u 10
Jezik medija (izborni predmet iz jezika)petak, 11. 09. u 10petak, 25. 09. u 10
Pragmalingvistika (izborni predmet iz jezika)četvrtak, 03.09. u 13četvrtak, 17.09. u 13
Uvod u književne teorije XX stoljećautorak, 01.09. u 10utorak, 15.09. u 10
Interkulturalno izučavanje knj. naroda BiHutorak, 01.09. u 10utorak, 15.09. u 10
Psihoanaliza i književni tekst (izborni predmet iz književnosti)srijeda, 02.09. u 11.00srijeda, 16.09. u 11.00
Književnost i film (izborni predmet iz književnosti)srijeda, 02.09. u 11.00srijeda, 16.09. u 11.00
Književnost i medijski žanrovi (izborni predmet iz književnosti)srijeda, 02.09. u 11.00srijeda, 16.09. u 11.00
Postkolonijalne perspektive čitanja bosanskohercegovačke književnostisrijeda, 02.09. u 11.00srijeda, 16.09. u 11.00
Drama i film u BiH (izborni-knj.)utorak, 01.09. u 10utorak, 15.09. u 10
Postmoderna književnost u BiH (izborni-knj.)utorak, 01.09. u 10utorak, 15.09. u 10
Ispit će se održati u prostorijama Odsjeka za turski jezik i književnost.
STUDENTI SU DUŽNI SVE ISPITE PRIJAVITI ELEKTRONSKIM PUTEM. U SUPROTNOM, NEĆE MOĆI PRISTUPITI POLAGANJU ISPITA.
PRVA GODINA
Prvi semestar (novi NPP, 2019)
Fonetika i fonologijautorak 13. 10. u 10
Norma jezikautorak, 06. 10. u 9
Opća lingvistikačetvrtak, 08.10. u 10
Teorija književnosti Ičetvrtak, 01.10. u 10
Književnost BiH Ipetak, 02.10. u 10
Engleski jezik Isrijeda, 14.10. u 11.00
Drugi semestar (novi NPP, 2019)
Morfologijautorak, 06. 10. u 10
Akademska pismenostčetvrtak, 08.10. u 12
Teorija književnosti IIponedjeljak, 05.10. u 10
Usmena književnost interliterarne južnoslavenske zajednicesrijeda, 7.10. u 11.00
Pedagogijaponedjeljak, 05.10. u 10
Engleski jezik IIsrijeda, 14.10. u 11.00
DRUGA GODINA
Treći semestar (NPP 2015)
Tvorba riječiutorak 13. 10. u 10
Staroslavenski jezik Ipetak, 09. 10. u 11
Dijalektologijačetvrtak, 8.10. u 11h
Osnovi akcentologijeutorak, 06. 10. u 9
Uvod u svjetsku književnost Ipetak, 09.10. u 10
Književnost BiH II ponedjeljak 5.10. u 11.00
Umijeće interpretacije poeziječetvrtak, 01.10. u 10
Psihologijautorak, 6.10. u 10
Četvrti semestar
Staroslavenski jezik IIčetvrtak, 15. 10. u 11
Leksikologija *četvrtak, 08.10. u 12
Onomastikačetvrtak, 1.10. u 11h
Frazeologija *četvrtak, 08.10. u 12
Uvod u svjetsku književnost IIpetak, 09.10. u 12
Književnost za djecusrijeda 7.10. u 11.00
Južnoslavenske književnosti Ipetak, 2.10.u 11.00
TREĆA GODINA
Peti semestar (NPP 2015)
Sintaksa Isrijeda, 07. 10. u 10
Historija jezika Ipetak, 09. 10. u 11
Jezici u kontaktu (izborni, jezik) *ponedjeljak, 05.10. u 12
Jezik bosanske epigrafike (izborni)srijeda, 07. 10. u 10
Pravopis i pravogovor u nastavi (izborni)srijeda, 07. 10. u 10
Uvod u svjetsku književnost IIIpetak, 09.10. u 10
Južnoslavenske književnosti IIutorak 6.10. u 11.00
Književnost BiH IIIsrijeda 7.10. u 11.00
Književno djelo Meše Selimovića (izb, knj)srijeda 7.10. u 11.00
Jezik, kultura i književna djela bosanskih franjevaca (izborni)srijeda 7.10. u 11.00
Bosanskohercegovačka kritika i esejistika (izborni)srijeda 7.10. u 11.00
Didaktikasrijeda 14.10. u 10.00
Šesti semestar
Sintaksa IIčetvrtak, 08. 10. u 10
Historija jezika IIčetvrtak, 15. 10. u 11
Sociolingvistikautorak 13. 10. u 10
Bosanski jezik u osmanskom periodu (izborni, jezik)ponedjeljak, 05.10. u 12
Poetska gramatika usmenog stvaralaštva (izborni, jezik)četvrtak, 08. 10. u 10
Primijenjena sintaksa (izborni, jezik)četvrtak, 08. 10. u 10
Književnost BiH IVčetvrtak, 01.10. u 10
Južnoslavenske književnosti IIIčetvrtak 8.10. u 11.00
Književno djelo Ive Andrićapetak, 02.10. u 10
Savremene teorije romana (izborni, knj.)petak, 02.10. u 11
Poetika putopisa (izborni, književnost)petak, 02.10. u 11
Uvod u naratologiju (izborni, književnost)petak, 02.10. u 11
Metodika nastave jezika i književnosti Isrijeda, 07. 10. u 10
ČETVRTA GODINA
Sedmi semestar (NPP 2013 i 2015)
Sintaksa IIIpetak, 09. 10. u 10
Poredbena gramatika slavenskih jezikačetvrtak, 8.10. u 11h
Jezici u kontaktu (izborni-jezik) NPP 2013ponedjeljak, 05.10. u 12
Lingvistika teksta (izborni predmet iz jezika)četvrtak, 08. 10. u 10
Jezik, politika i struka (izborni predmet iz jezika)
Ishodi učenja u nastavi maternjeg jezika (izborni predmet iz jezika)četvrtak, 08. 10. u 10
Uvod u književne teorije XX stoljeća (NPP2013)četvrtak, 01.10. u 10
Književnost BiH Včetvrtak, 01.10. u 10
Rodni identiteti u bosanskohercegovačkoj književnosti
Uvod u filmske studije (izborni-knj.)četvrtak, 01.10. u 10
Postmoderna književnost (izborni-knj.)četvrtak, 01.10. u 10
Metodika nastave jezika i književnosti IIsrijeda, 07. 10. u 10
Interkulturalno izučavanje književnosti (izborni)Srijeda 7.10. u 11.00
Feminizam i postfeminizam (izborni)Srijeda 7.10. u 11.00
Poetika Maka Dizdara (izborni)Srijeda 7.10. u 11.00
Osmi semestar
Semantikačetvrtak, 08. 10. u 10
Stilistikačetvrtak, 08. 10. u 10
Analiza diskursa (izborni predmet iz jezika)četvrtak, 08. 10. u 10
Jezik medija (izborni predmet iz jezika)četvrtak, 08. 10. u 10
Pragmalingvistika (izborni predmet iz jezika)ponedjeljak, 05.10. u 12
Uvod u književne teorije XX stoljećačetvrtak, 01.10. u 10
Interkulturalno izučavanje knj. naroda BiHčetvrtak, 01.10. u 10
Psihoanaliza i književni tekst (izborni predmet iz književnosti)utorak 6.10. u 11.00
Književnost i film (izborni predmet iz književnosti)utorak 6.10. u 11.00
Književnost i medijski žanrovi (izborni predmet iz književnosti)utorak 6.10. u 11.00
Postkolonijalne perspektive čitanja bosanskohercegovačke književnostiutorak 6.10. u 11.00
Drama i film u BiH (izborni-knj.)četvrtak, 01.10. u 10
Postmoderna književnost u BiH (izborni-knj.)četvrtak, 01.10. u 10
Ispit će se održati u prostorijama Odsjeka za turski jezik i književnost.
STUDENTI SU DUŽNI SVE ISPITE PRIJAVITI ELEKTRONSKIM PUTEM. U SUPROTNOM, NEĆE MOĆI PRISTUPITI POLAGANJU ISPITA.
Back To Top