skip to Main Content
PRVA GODINA (NPP 2019/20)
Prvi semestar
Fonetika i fonologijaponedjeljak, 01. 02. u 10 ponedjeljak, 15. 02. u 10
Norma jezikapetak, 05.02. u 10petak, 19.02. u 10
Opća lingvistikautorak, 02. 02. u 10utorak, 16. 02. u 10
Teorija književnosti Iponedjeljak, 08.02. u 10ponedjeljak, 22.02. u 10
Književnost BiH Iutorak, 09. 02. u 10utorak, 23. 02. u 10
Engleski jezik Ičetvrtak, 11.02. u 10četvrtak, 25.02. u 10
Njemački jezik I//
Turski jezik I//
Drugi semestar
Morfologijasrijeda, 03. 02. u 10srijeda, 17. 02. u 10
Akademska pismenostčetvrtak, 04. 02. u 10četvrtak, 18. 02. u 10
Teorija književnosti IIsrijeda, 10. 02. u 10srijeda, 24. 02. u 10
Usmena književnost interliterarne južnoslavenske zajedniceutorak, 2.2. u 11.00utorak, 16.2.u 11.00
Pedagogijautorak, 2.2. u 12.00utorak, 16.2.u 12.00
Engleski jezik IIčetvrtak, 11.02. u 10četvrtak, 25.02. u 10
Njemački jezik II//
Turski jezik II//
DRUGA GODINA
Treći semestar (NPP 2019/20)
Staroslavenski jezikponedjeljak, 1.2. u 10ponedjeljak, 15.2. u 10
Osnovi akcentologijeutorak, 02. 02. u 10utorak, 16. 02. u 10
Uvod u svjetsku književnost Iponedjeljak, 08.02. u 12ponedjeljak, 22.02. u 12
Književnost BiH II srijeda, 10.2. u 11.00srijeda, 24.2. u 11.00
Umijeće interpretacije poezijeponedjeljak, 08.02. u 10ponedjeljak, 22.02. u 10
Psihologijaponedjeljak, 1.2. u 10ponedjeljak, 15.2. u 10
NPP 2015/16
Tvorba riječičetvrtak, 11.02. u 10četvrtak, 25.02. u 10
Staroslavenski jezik Iponedjeljak, 1.2. u 10ponedjeljak, 15.2. u 10
Dijalektologijasrijeda, 03. 02. u 10srijeda, 17. 02. u 10
Osnovi akcentologijeutorak, 02. 02. u 10utorak, 16. 02. u 10
Uvod u svjetsku književnost Iponedjeljak, 08.02. u 12ponedjeljak, 22.02. u 12
Književnost BiH II srijeda, 10.2. u 11.00srijeda, 24.2. u 11.00
Umijeće interpretacije poezijeponedjeljak, 08.02. u 10ponedjeljak, 22.02. u 10
Psihologijaponedjeljak, 1.2. u 10ponedjeljak, 15.2. u 10
Četvrti semestar (NPP 2015/16)
Staroslavenski jezik IIsrijeda, 03.02. u 10srijeda, 17.02. u 10
Leksikologijaponedjeljak, 8. 2. u 9ponedjeljak, 22. 2. u 9
Onomastikapetak, 05.02. u 10petak, 19.02. u 10
Frazeologijaponedjeljak, 8. 2. u 9ponedjeljak, 22. 2. u 9
Uvod u svjetsku književnost IIutorak, 9.2. u 11.00utorak, 23.2. u 11.00
Književnost za djecuponedjeljak, 1.2. u 11.00ponedjeljak, 15.2. u 11.00
Južnoslavenske književnosti Iutorak, 2.2. u 11.00utorak,16.2. u 11.00
TREĆA GODINA (NPP 2015/16)
Peti semestar
Sintaksa Ičetvrtak, 04. 02. u 10četvrtak, 18. 02. u 10
Historija jezika Iponedjeljak, 08.02. u 10ponedjeljak, 22.02. u 10
Jezici u kontaktu (izborni,jezik)četvrtak, 11. 02. u 10četvrtak, 25. 02. u 10
Jezik bosanske epigrafike (izborni jezik)petak, 12. 02. u 10petak, 26. 02. u 10
Pravopis i pravogovor u nastavi (izborni, jezik)petak, 12. 02. u 10petak, 26. 02. u 10
Uvod u svjetsku književnost IIIčetvrtak, 11. 02. u 10četvrtak, 25. 02. u 10
Južnoslavenske književnosti IIpetak, 5.2. u 11.00petak, 19.2. u 11.00
Književnost BiH IIIsrijeda, 3.2.u 11.00srijeda, 17.2. u 11.00
Književno djelo Meše Selimovića (izborni, književnost)ponedjeljak, 8.2. u 11.00ponedjeljak, 22.2. u 11.00
Jezik, kultura i književna djela bosanskih franjevaca (izborni, književnost)ponedjeljak, 8.2. u 11.00ponedjeljak, 22.2. u 11.00
Bosanskohercegovačka kritika i esejistika (izborni, književnost) ponedjeljak,8.2. u 11.00ponedjeljak,, 22.2. u 11.00
Didaktikaponedjeljak, 1.2. u 9ponedjeljak, 15.2. u 9
Šesti semestar
Sintaksa IIpetak, 12. 02. u 10petak, 26. 02. u 10
Historija jezika IIutorak, 09.02. u 10utorak, 23.02. u 10
Sociolingvistikačetvrtak, 11.02. u 12četvrtak, 25.02. u 12
Bosanski jezik u osmanskom periodu (izborni, jezik)četvrtak, 11. 02. u 10četvrtak, 25. 02. u 10
Poetska gramatika usmenog stvaralaštva (izborni, jezik)petak, 12. 02. u 10petak, 26. 02. u 10
Primijenjena sintaksa (izborni, jezik)petak, 12. 02. u 10petak, 26. 02. u 10
Književnost BiH IVponedjeljak, 08.02. u 10ponedjeljak, 22.02. u 10
Južnoslavenske književnosti IIIsrijeda, 10.2. u 11.00srijeda, 24.2. u 11.00
Književno djelo Ive Andrićautorak, 09. 02. u 10utorak, 23. 02. u 10
Savremene teorije romana (izborni, knj.)utorak, 09. 02. u 10utorak, 23. 02. u 10
Poetika putopisa (izborni, književnost)utorak, 09. 02. u 10utorak, 23. 02. u 10
Uvod u naratologiju (izborni, književnost)utorak, 09. 02. u 10utorak, 23. 02. u 10
Metodika nastave jezika i književnosti Ipetak, 12. 02. u 10petak, 26. 02. u 10
ČETVRTA GODINA (NPP 2015/16)
Sedmi semestar
Sintaksa IIIponedjeljak, 08. 02. u 10ponedjeljak, 22. 02. u 10
Poredbena gramatika slavenskih jezikapetak, 12. 02. u 10petak, 26. 02. u 10
Lingvistika teksta (izborni predmet iz jezika)petak, 12. 02. u 10petak, 26. 02. u 10
Jezik, politika i struka (izborni predmet iz jezika)četvrtak, 11. 02. u 10četvrtak, 25. 02. u 10
Ishodi učenja u nastavi maternjeg jezika (izborni predmet iz jezika)petak, 12. 02. u 10petak, 26. 02. u 10
Književnost BiH Vutorak, 09. 02. u 10utorak, 23. 02. u 10
Rodni identiteti u bosanskohercegovačkoj književnostisrijeda, 3.2. u 11.00srijeda, 17.2. u 11.00
Interkulturalno izučavanje književnosti (izborni predmet iz književnosti)četvrtak, 4.2.u 11.00četvrtak, 18.2. u 11.00
Feminizam i postfeminizam (izborni predmet iz književnosti)četvrtak, 4.2.u 11.00četvrtak, 18.2. u 11.00
Poetika Maka Dizdara (izborni predmet iz književnosti)četvrtak, 4.2.u 11.00četvrtak, 18.2. u 11.00
Metodika nastave jezika i književnosti IIpetak, 12. 02. u 10petak, 26. 02. u 10
Osmi semestar
Semantikačetvrtak, 11. 02. u 10četvrtak, 25. 02. u 10
Stilistikačetvrtak, 04. 02. u 10četvrtak, 18. 02. u 10
Analiza diskursa (izborni predmet iz jezika)petak, 12. 02. u 10petak, 26. 02. u 10
Jezik medija (izborni predmet iz jezika)petak, 12. 02. u 10petak, 26. 02. u 10
Pragmalingvistika (izborni predmet iz jezika)četvrtak, 11. 02. u 10četvrtak, 25. 02. u 10
Uvod u književne teorije XX stoljećasrijeda, 10. 02. u 10srijeda, 24. 02. u 10
Postkolonijalne perspektive čitanja bosanskohercegovačke književnostiponedjeljak, 1.2. u 11.00ponedjeljak, , 15.2. u 11.00
Psihoanaliza i književni tekst (izborni predmet iz književnosti)utorak, 2.2. u 11.00utorak, 16.2. u 11.00
Književnost i film (izborni predmet iz književnosti)utorak, 2.2. u 11.00utorak, 16.2. u 11.00
Književnost i medijski žanrovi (izborni predmet iz književnosti)utorak, 2.2. u 11.00utorak, 16.2. u 11.00
DRUGI CIKLUS studija na Odsjeku za bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost
(NPP 2020/21)
Prvi semestar
Metodologija naučno-istraživačkog rada srijeda, 10. 02. u 10
Standardni jezici štokavskog područja srijeda, 24. 02. u 10
Jezik starih bosanskih tekstova četvrtak, 25. 02. u 10
Rodni i nacionalni identiteti u južnoslavenskom interliterarnom kontekstu utorak, 9.2.u 11.00
Poststrukturalistički književno-teorijski pojmovi srijeda, 10. 02. u 10
Bosanskohercegovačka metaproza (izborni) srijeda, 10. 02. u 10
Filozofija književnosti (izborni) srijeda, 10. 02. u 10
Govoreni jezik (izborni) četvrtak, 11. 02. u 10
Semiotičke osnove neverbalne komunikacije (izborni)petak, 26. 02. u 10
Drugi semestar
Novi metodički ogledi u nastavi maternjeg jezika ponedjeljak, 22. 02. u 10
Rasprave o jeziku u BiH četvrtak, 11. 02. u 10
Književnoteorijska istraživanja srijeda, 10. 02. u 10
Žensko književno stvaralaštvo u južnoslavenskoj interliterarnoj zajednici srijeda, 17.2. u 11.00
Back To Top