skip to Main Content

Treće matematičko veče

U organizaciji Filozofskog fakulteta u Zenici i Udruženja matematičara ZDK, a u sklopu manifestacije obilježavanja 30 godina Filozofskog fakulteta, održano je treće matematičko veče koje je privuklo značajan broj ljubitelja matematike i filozofije. Gost predavač na ovom događaju bio je profesor dr. Spahija Kozlić, član katedre za filozofiju i sociologiju na Univerzitetu u Zenici. Tema predavanja, “Da li je svijet matematički konstrukt?”, izazvala je dinamičnu i konstruktivnu raspravu među prisutnima.

U prepunoj učionici, profesor Kozlić je svojim predavanjem započeo putovanje kroz vijekove, vodeći nas od antičke grčke i njenih filozofa i matematičara pa sve do današnjih dana.

Profesor je istakao važnost postavljanja pitanja i preispitivanja, da bi čovjek dolazio do drugačijih spoznaja o svijetu. Podsjetio nas je kako se naučne paradigme smjenjuju pa su neke danas općeprihvaćene stvari nekada bile nepojmljive, kao što je činjenica da se Zemlja kreće oko Sunca, a ne Sunce oko Zemlje, da Zemlja nije ravna ploča itd. Ljudi imaju tendenciju da se zadovolje pojavnim, osjetilnim, iskustvenim te na osnovu toga zauzimaju stavove o svijetu. Zbog čovjekovih ograničenih čula, nekada mu je teško dokazati da stvari nisu takve kakve jesu. Nadomjestak za ovo je ljudski um koji, kako profesor kaže, ima mogućnosti koje nisu iskorištene. Čovjek treba da se trudi da otvori svoj duh za mogućnosti koje na prvi pogled nisu moguće.

U kontekstu modernih shvatanja, profesor se dotakao i izazova današnjeg obrazovnog sistema koji je pod snažnim utjecajem kvantificiranja i komercijalizacije, te je istakao potrebu za oslobađanjem duha od okova nametnutih strogim mjerilima i parametrima.

Nakon predavanja, prisutni su se, podstaknuti na razmišljanje i promišljanje, uključili u živu diskusiju. Dat je i odgovor na pitanje iz teme predavanja, a to je da svijet jeste i matematički konstrukt, ali ne samo to. Život ne možemo reducirati na puku kalkulaciju; potrebna nam je i matematika i filozofija.

Zahvaljujemo se profesoru na poučnom, motivirajućem i inspirativnom predavanju koje je obogatilo naše razumijevanje svijeta i dalo nam uvid u promišljanja velikih umova.

Pripremila Edina Kadrić Durmiš

Back To Top