skip to Main Content

Rezultati završnog ispita iz predmeta Uvod u matematičku logiku i teoriju brojeva

Završni ispit iz predmeta Uvod u matematičku logiku i teoriju brojeva održan 25.2.2019. položili su sljedeći studenti:
1. Muamer Huskanovic (ocjena 7)
2. Mirzad Kesko (ocjena 6)
O upisu ocjena će studenti biti blagovremeno obaviješteni.
prof. dr. Bernadin Ibrahimpašić
Print Friendly, PDF & Email
Back To Top